URINSKA INKONTINENCA

URINSKA INKONTINENCA

Kakšna je lahko kvaliteta življenja? Po definiciji Mednarodne organizacije za kontinenco (ICS) definiramo urinsko inkontinenco kot vsakršno nehoteno uhajanje urina. Inkontinentni se pravzaprav že rodimo, saj kot otroci ne obvladujemo nadzorovanega uriniranja. Kasneje pojavnost urinske incontinence lahko beležimo v različnih starostnih obdobjih in pri obeh spolih. Zaradi anatomskih razlik v mali medenici med obema spoloma…