Prispevki, članki, ugotovitve

Prečkanje srednje linije

Prečkanje srednje linije

PREČKANJE SREDNJE LINIJE Zakaj ni dobro, da otroka pred osvojenim plazenjem postavljamo na noge? Zakaj je pomembno, da pri otroku spodbujamo prečkanje preko sredine telesa? Za kvaliteten razvoj možganov, še posebej v 1. letu starosti otroka je pomembno, da otrok prečka srednjo linijo telesa. Saj se samo na ta način ustvarijo živčne poti, ki omogočijo…

Vpliv ploskih stopal na izvedbo motoričnih testov pri otrocih starih med 6 in 9 let

Vpliv ploskih stopal na izvedbo motoričnih testov pri otrocih starih med 6 in 9 let

Raziskovalna študija Otroštvo je temeljno obdobje glede na otrokov fizični, gibalni, intelektualni, čustveni in socialni razvoj. Gibalno učinkovitost posameznega otroka omejuje šest funkcionalnih in motoričnih sposobnosti: moč, koordinacija, ravnotežje, hitrost, vzdržljivost, preciznost in gibljivost. Ključni pomen v otroštvu imata za realizacijo gibalnih nalog predvsem koordinacija gibanja in ravnotežje, saj oba predstavljata filter, ki omogoča ali…

URINSKA INKONTINENCA

URINSKA INKONTINENCA

Kakšna je lahko kvaliteta življenja? Po definiciji Mednarodne organizacije za kontinenco (ICS) definiramo urinsko inkontinenco kot vsakršno nehoteno uhajanje urina. Inkontinentni se pravzaprav že rodimo, saj kot otroci ne obvladujemo nadzorovanega uriniranja. Kasneje pojavnost urinske incontinence lahko beležimo v različnih starostnih obdobjih in pri obeh spolih. Zaradi anatomskih razlik v mali medenici med obema spoloma…

VISOK POMEN REDNE TELESNE AKTIVNOSTI PRI OTROKU

VISOK POMEN REDNE TELESNE AKTIVNOSTI PRI OTROKU

Povzetek ugotovitev lastne raziskovalne študije. UVOD Sodobni način življenja je negativno vplival na gibalno sposobnost človeka. Mladi so dandanes premalo telesno aktivni. Vse več budnega časa preživijo sede za računalniki, pred televizijo, več ur sedijo v šolah. Vse to vodi v pogosteje prisotna odstopanja v telesni drži, do zmanjšanja raztegljivosti kontraktilnih in nekontraktilnih struktur ter…

Z otrokom se nekaj dogaja? Diagnoz in sindromov na milijone, razumevanja pa vse manj...

Z otrokom se nekaj dogaja? Diagnoz in sindromov na milijone, razumevanja pa vse manj...

ADHD – hiper(hipo)aktivnost in motnja pozornosti, Avtizem, Aspergerjev sindrom, Disleksija, Dispraksija, RMK-Razvojna motnja koordinacije, MSI-motnja senzorne integracije, (Somato)dispraksija, …., nešteto diagnoz, nešteto sindromov, motenj, vendar en ključ rešitve – prilagoditev okolja, aktivnosti, razumevanje in pomoč otroku pravočasno! Veliko staršev se bo “našlo” v zgornjem naslovu, zato je ključnega pomena najprej dobra osveščenost staršev in tudi…

Motnje senzorne integracije in možnosti terapevtske obravnave

Živimo v svetu, polnem raznovrstnih dražljajev, na katere se prilagajamo, odzivamo in jih smiselno uporabimo za izvajanje aktivnosti ali pa se jim izognemo, če presodimo, da nas ogrožajo. Preden se naše telo lahko ustrezno odzove, moramo vse pomembne dražljaje iz njega in okolja organizirati. Na dogajanje v telesu ali njegovi okolici se lahko smiselno in učinkovito…

Otroci in postavljanje ciljev: vaših, njihovih ali obojih?

Za vsakega otroka, sploh pa mlajše od deset let, zveni samouresničevanje kot nekaj precej visokoletečega, pa vendar velja tudi za otroke, celo tiste v vrtcu. Če vaša petletnica reče da “od vsega najraje riše”, ali če hoče sedemletnik posvojiti zapuščeno živalico, da bi imela topel dom, ali če dveletnica pove, da hoče biti tako dobra…