URINSKA INKONTINENCA

URINSKA INKONTINENCA

Kakšna je lahko kvaliteta življenja? Po definiciji Mednarodne organizacije za kontinenco (ICS) definiramo urinsko inkontinenco kot vsakršno nehoteno uhajanje urina. Inkontinentni se pravzaprav že rodimo, saj kot otroci ne obvladujemo nadzorovanega uriniranja. Kasneje pojavnost urinske incontinence lahko beležimo v različnih starostnih obdobjih in pri obeh spolih. Zaradi anatomskih razlik v mali medenici med obema spoloma…

VISOK POMEN REDNE TELESNE AKTIVNOSTI PRI OTROKU

VISOK POMEN REDNE TELESNE AKTIVNOSTI PRI OTROKU

Povzetek ugotovitev lastne raziskovalne študije. UVOD Sodobni način življenja je negativno vplival na gibalno sposobnost človeka. Mladi so dandanes premalo telesno aktivni. Vse več budnega časa preživijo sede za računalniki, pred televizijo, več ur sedijo v šolah. Vse to vodi v pogosteje prisotna odstopanja v telesni drži, do zmanjšanja raztegljivosti kontraktilnih in nekontraktilnih struktur ter…

Z otrokom se nekaj dogaja? Diagnoz in sindromov na milijone, razumevanja pa vse manj...

Z otrokom se nekaj dogaja? Diagnoz in sindromov na milijone, razumevanja pa vse manj...

ADHD – hiper(hipo)aktivnost in motnja pozornosti, Avtizem, Aspergerjev sindrom, Disleksija, Dispraksija, RMK-Razvojna motnja koordinacije, MSI-motnja senzorne integracije, (Somato)dispraksija, …., nešteto diagnoz, nešteto sindromov, motenj, vendar en ključ rešitve – prilagoditev okolja, aktivnosti, razumevanje in pomoč otroku pravočasno! Veliko staršev se bo “našlo” v zgornjem naslovu, zato je ključnega pomena najprej dobra osveščenost staršev in tudi…

Motnje senzorne integracije in možnosti terapevtske obravnave

Živimo v svetu, polnem raznovrstnih dražljajev, na katere se prilagajamo, odzivamo in jih smiselno uporabimo za izvajanje aktivnosti ali pa se jim izognemo, če presodimo, da nas ogrožajo. Preden se naše telo lahko ustrezno odzove, moramo vse pomembne dražljaje iz njega in okolja organizirati. Na dogajanje v telesu ali njegovi okolici se lahko smiselno in učinkovito…

Ali redno pregledujete vaše dojke? [Mesec boja proti raku]

Rak dojk ni nikomur neznan. Ima vso medijsko pozornost, medtem si strokovnjaki prizadevajo premagati  to smrtno nevarno bolezen. Čeprav sta pregledovanje dojk in zdravljenje te bolezni zelo pomembna, je dejstvo, da je rak na dojki dejansko peti najpogostejši vzrok smrti, za boleznimi srca, možgansko kapjo, pljučnim rakom in boleznimi dihal. Strah pred rakom dojke ne bi smel zasenčiti…