INTERDICIPLINARNOST IN CELOSTNA OBRAVNAVA DOJENČKOV, MALČKOV IN OTROK
Bownova terapija za dojenčke, malčke in otroke

Nežna manualna terapevtska tehnika, pri kateri terapevt z nežnim raztezanjem mišične ovojnice – fascije v telo vnaša dražljaje, kateri sprožijo v telesu proces samozdravljenja. Z Bownovo terapijo ugodno vplivamo predvsem na Centralni živčni sistem – avtonomni živčni sistem. Lahko jo varno uporabimo pri ljudeh vseh starosti in vseh stanjih (novorojenčki, dojenčki, nosečnice, odrasli, starejši ljudje, bolni ali zdravi). Terapija je pri novorojenčkih, dojenčkih, malčkih ter otrocih zelo učinkovita pri:

 • različnih bolečinah v hrbtenici, hrbtu, vratu
 • glavobolih, vnetju sinusov,
 • problemih s sklepi (bolečine, otekline, zmanjšana gibljivost)
 • motnjah v dihalnem, prebavnem sistemu,
 • kolikah – krčkih, refluksu, bolečem izraščanju zobkov in drugim tegobam pri dojenčkih.

Rezultati so hitri, trajni in vidni na fizični, emocionalni in energetski ravni.   Bownova terapija običajno traja od 30 minut do ene ure, odvisno ali se terapija izvaja le na problematičnem delu, ali zajame celostni problem/obolenje v telesu. Čas terapije pri novorojenčkih in dojenčkih je bistveno krajši, saj je njihova pozitivna reakcija na poseg navadno izjemno hitrejša že ob manjšem številu potez. Med terapijo so značilni t.i. premori med potezami, z odmikom terapevta, z namenom dopuščanja telesu ustrezne predelave in odziva na izvedene posege. Bownova terapija se priporoča v zaporedni obravnavi vsaj 5 ali več terapij, odvisno od stanja in kompleksnosti obravnavanega, čeprav so lahko rezultati v določenih primerih vidni že po prvi terapiji. Optimalen razmik med terapijami je od pet do sedem dni, maksimalno deset dni. Bownovo terapijo v Reha MedicAL centru občasno, po potrebi, kombiniramo tudi z drugimi tehnikami manualne terapije, v prid pridobivanju najoptimalnejših rezultatov.   Bownovo terapijo izvaja dipl.fizioterapevtka, spec.iz področja ginekološke, porodniške in pediatrične rehabilitacije; bownova terapevtka, predavateljica na Akademiji za manualno terapijo ter visokošolskem študijskem programu fizioterapije, kakor voditeljica številnih strokovnih tečajev različnih manualnih tehnik.


OTROŠKA NEVROLOŠKA AMBULANTA
 • NEVROLOŠKI PREGLED
 • OCENA NEVROLOŠKEGA STATUSA
 • DIAGNOSTIKA S PISNIM IZVIDOM
 • možnost tudi POSVET Z ZDRAVNIKOM PEDIATROM

Ambulanto vodi Andrej Mlakar, dr. med., spec. pediater, spec. otr. nevrologije. Nevrološka ambulanta je namenjena za otroke z nevrološkimi težavami, medtem ko je posvet z zdravnikom pediatrom namenjen za splošno pediatrično raven.


Fizioterapija
 • Fizioterapevtska obravnava otroka
 • Baby handling tečaj za starše – pravilno rokovanje dojenčka
 • IAIM tečaj masaže za dojenčka (za starše)

DELOVNA TERAPIJA IN SENZORNA INTEGRACIJA PO DR. AYRES
 • Individualna terapija Senzorne integracije po dr.Ayres v senzorni sobi
 • Klinična ocena in diagnostika motenj Senzorne integracije po dr.Ayres v senzorni sobi

Logopedija
 • logopedska diagnostika z opisom težav in pisno poročilo
 • logopedska obravnava
 • svetovanja

Logopedsko pomoč lahko poiščejo, ko otrokov govor odstopa od običajnega razvoja in/ali neobičajen govor vzbudi pozornost staršev (ali ga na to morda opozorijo pediater, vzgojitelji, ljudje v ožji okolici). Obravnava primerna tako za otroke s posebnimi potrebami, kakor za otroke brez posebnih spremljajočih stanj. Težave se lahko kažejo na področju:

 • komunikacije (otrok ne zna/ne zmore vzpostaviti kontakta),
 • jezikovnega razumevanja in izražanja (otrok ne razume našega govora, ima težave pri obrazilih, določanju spola, zaimkih, tvori     kratke stavke),
 • artikulacije (težave pri izreki določenih glasov),
 • fonološkega zavedanja (pri govorjenju zamenjuje glasove, zloge, jih izpušča, nadomešča z drugimi, nepopolno izgovori besede, težave ima pri zlogovanju besed ipd.)
 • branja in pisanja

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Specialna pedagogika:

 • individualne strokovne pomoči (učna pomoč in delo na otrokovih primanjkljajih: učenje strategij, uporaba pripomočkov, tehnik,…)
 • specialna pedagoška obravnava (zajema: svetovanje staršem/strokovnim delavcem, načrti obravnav, programi dela doma, individualizirani programi,…)
 • uvodni pogovor (posvet) z individualizirano sestavo programa in sklopa obravnav (paket obiskov)

Učenje (učna pomoč) tujih jezikov za otroke preko gibanja in igre:

 • Brihtne glavce – skupinsko učenje tujih jezikov preko igre in gibanja za otroke vseh starosti
 • Brihtne glavce – individualno ali skupinsko učenje tujih jezikov preko igre in gibanja za otroke s posebnimi potrebami (ADHD, blaga stopnja avtizma, disleksija, dispraksija)

Pedopsihoterapija
Individualna terapija
Individualna terapija je namenjena otroku, ki se sooča z različnimi osebnimi in medosebnimi težavami (preventiva in kurativa v duševnem zdravju, bolezni, razreševanje konfliktov, soočanje in prebolevanje izgube, prizadetosti, krivde, zlorabe, zasvojenosti, nasilje, eksistencialna kriza (zasvojenosti noseče matere), kriza smisla, neuspehi,…).
Družinska terapija in vzgojno svetovanje
Družinska terapija in vzgojno svetovanje je primerna za družine v katerih so se odnosi zaradi različnih vzrokov razboleli (preventivno in kurativno delo na različnih področjih družinske problematike, vzgojne težave, vedenjske težave, težave pri odraščanju, soočanje in prebolevanje izgube, zasvojenosti, nasilje,…) in za starše otrok z različnimi razvojnimi ter vedenjskimi motnjami.
Terapija za starše in otroke v postopku ločitve
Terapija za starše in otroke v postopku ločitve je osredotočena na starševstvo, kako kljub ločitvi ostati in postati dober starš in razrešiti ovire, ki to preprečujejo (težave v komunikaciji, razreševanje konfliktov, sodelovanje pri vzgojnih težavah, vzgojna usklajenost med staršema,…).
»ŠOLA ZA STARŠE MALO DRUGAČE«
Program je namenjen bodočim staršem, ki bi želeli razširiti svoje znanje, pridobljeno na pripravah za starševstvo v okviru bolnišnic in zdravstvenih domov. Udeležijo se ga lahko tudi nosečnice ali mamice v spremstvu partnerja/druge spremljevalne osebe.   Namen skupine je pripraviti udeležence na prihod novega družinskega člana s psihološkega vidika ter se dotakniti naslednjih tematik: »Ko otrok postane prioriteta v družini«, »Kako ob prihodu otroka ohraniti zadovoljujoč partnerski odnos«, »Kako sproti in uspešno reševati konflikte s partnerjem in okolico«, »Spopadanje s stresom v poporodnem obdobju in samopomoč«, »Sodelovanje partnerja in pomen očetovske vloge«, »Ohranitev osebne integritete in duševne dobrobiti ob prihodu novega družinskega člana«.

Razvojne vadbice za dojenčke, malčke in otroke
Razvojne gibalno senzorne vadbice za dojenčke in malčke ter 

Razvojne korektivne vadbe za otroke:

 • Fit Baby gibalček z mamico

(od 3 do 10 mesecev; vadba za dojenčke in mamice)

 • Fit Malček gibalček

(različne starostne skupine, od 1,5 do 4+ leta) Lokacija Parižlje (nad vrtcem Bambi)

 • Korektivna razvojna vadba za otroke

(od 5 do 7+ leta) Lokacija Parižlje (nad vrtcem Bambi)

Opisi konceptov naših vadbic:
Fit baby gibalček z mamico

(od 3 do 10 mesecev) RAZVOJNA GIBALNO-SENZORNA VADBICA  za dojenčke in mamice   Spodbujanje otrokovih razvojnih gibalnih sposobnosti, umsko – miselnih procesov, umirjanja, povezovanja s starši in »utrjevanja« mamice 

ob vodstvu razvojnih dipl. fizioterapevtk

z licenco ZSIS  in Avstrijskega združenja za Senzorno  integracijo (GSIÖ) in The University of Southern California pod okriljem Western Psychological Services (WPS/USC) iz ZDA.   NAMEN:

 • učenje pravilnega ravnanja – handlinga z dojenčkom,
 • izboljšanje razvojnega gibalnega vzorca dojenčka
 • daljši in globlji dojenčkov spanec, ki je temelj za zdrav razvoj in rast izboljšanje prebave,
 • pomoč pri kolikah,
 • krepitev imunskega sistema,
 • višja samozavest dojenčka in starša druženje,
 • utrditev vezi med dojenčkom, starši,…
 • regenerativne vaje za mamice (medenično dno, trebuh, zadnjica,..)

 

Fit Malček gibalček

(od 1,5 do 4+ leta; različne starostne skupine) RAZVOJNA GIBALNO-SENZORNA VADBICA  za Malčke od hodečkov dalje   Spodbujanje razvojnih gibalnih sposobnosti, umsko – miselnih procesov, otrokovih talentov, socializacije, koncentracije, umirjanja, priprave na šolo

ob vodstvu razvojnih dipl. fizioterapevtk

z licenco ZSIS  in Avstrijskega združenja za Senzorno  integracijo (GSIÖ) in The University of Southern California pod okriljem Western Psychological Services (WPS/USC) iz ZDA.   NAMEN:   Gibalni in senzorični izzivi za: 

 • Izboljševanje gibalnih in finomotoričnih spretnosti,
 • izboljševanje ravnotežja in koordinacije,
 • izboljševanje razvoja hrbtenice in  stopalc,
 • urjenje kognitivnega (umskega) razvoja,
 • izboljševanje pozornosti in koncentracije,
 • urjenje motoričnega načrtovanja,  
 • sproščanje in umirjanje, spodbujanje socializacije, …

 

Korektivna vadba za otroke

(od 5 do 7+ leta) RAZVOJNA KOREKTIVNA VADBA  za predšolarčke in šolarčke prve triade   Spodbujanje razvojnih gibalnih sposobnosti, umsko – miselnih procesov, otrokovih talentov, socializacije, koncentracije, umirjanja, priprave na šolo

ob vodstvu spec.pedagoginje in razvojnih dipl. fizioterapevtk

z licenco ZSIS  in Avstrijskega združenja za Senzorno  integracijo (GSIÖ) in The University of Southern California pod okriljem Western Psychological Services (WPS/USC) iz ZDA.   NAMEN:  

 • Izboljševanje gibalnih in finomotoričnih spretnosti,
 • izboljševanje ravnotežja in koordinacije,
 • izboljševanje razvoja hrbtenice in  stopalc,
 • urjenje kognitivnega (umskega) razvoja,
 • izboljševanje pozornosti in koncentracije, učne sposobnosti,
 • urjenje motoričnega načrtovanja,  
 • sproščanje in umirjanje, spodbujanje socializacije, …

Za specifične ciljne skupine nudimo tudi ostale strokovne vadbe: za  nosečnice (Fit nosečka), za starejše (Fit osteo za zdrave kosti; Fit hrbtenica in Fit Senior (65+)). Opis teh najdete na okencu MIGAJMO SKUPAJ, pod zavihkom Spoznajte nas.