RehaMedicAL

Eva Polančec

mag. prof. logop. in sudoped.

Eva je logopedinja, ki je svoje izobraževanje pričela na dodiplomskem študijskem programu Logopedija in surdopedagogika Pedagoške Fakultete Univerze v Ljubljani.

Tekom študija v Ljubljani je v sklopu programa Erasmus+ uspešno opravila semester študija logopedije v Belgiji, na univerzi Thomas More v Antwerpu. Dodatno je izkušnje pridobivala tudi kot tutorka na fakulteti ter prostovoljka na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani ter lokalnem mladinskem društvu. Po opravljeni prvi stopnji študija je le – tega nadaljevala še na drugi stopnji ter magistrirala z zagovorom magistrskega dela z naslovom Ocenjevanje znakov jecljanja pri predšolskih otrocih.

Nato se je kot pripravnica zaposlila v Zdravstvenem domu dr. Jožeta Potrate Žalec, kjer se je po opravljenem strokovnem izpitu za zdravstvene delavce in sodelavce tudi redno zaposlila. Ves čas išče nove izzive in se udeležuje različnih izobraževanj ter seminarjev – udeležba na Evropskih dneh logopedije, šestdnevno izobraževanje evropskih študentov logopedije IP Light v Belgiji (Ghent), dvodnevni seminar PECS: Sistem komunikacije z izmenjavo sličic, mednarodna konferenca  »Govorno-jezikovne motnje v vrtcu in šoli«, dvodnevno izobraževanje Od malčka do vseznalčka, aktivna udeležba na mednarodni konferenci EDUvision s predstavitvijo prispevka Razvojno jecljanje in ocenjevanje znakov le-tega pri predšolskih otrocih, izobraževanje za uporabo Testne baterije za oceno vedenja osnovnošolskih otrok, ki jecljajo idr.

Največje profesionalno zadovoljstvo ji predstavljajo male zmage, ki jih dosega skupaj z otroki tudi v Centru RehaMedicAL.