Svoje prve delovne izkušnje z otroci je pridobivala kot animatorka na rojstnodnevnih zabavah na ribniku Marof ter v otroškem zabaviščnem ter tematskem parku – Bumbar Parku. Leta 2016 je opravila tečaj klasične masaže in nato še tečaj športne masaže. Aktivno je sodelovala v projektu »Senzorna integracija in njen vpliv na motorični razvoj, vedenje in učenje otroka v 1. triadi šole«, ki je bil izveden v sodelovanju s Fakulteto Alma Mater Europaea ter RehaMedical Centrom in ga je sofinanciralo Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Pri tem projektu je pridobila nove izkušnje in znanja iz področja Senzorne integracije in senzomotoričnih motenj. V letu 2019 se je udeležila Erasmus projekta v Litvi, v okviru katerega je obiskala šolo za otroke s posebnimi potrebami, kjer je lahko uporabljala svoje znanje fizioterapije in se spoznala z načinom dela v tujini. Prav tako je  svoje znanje nadgrajevala in pridobivala izkušnje v razvojni ambulanti Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. V okviru raziskovalnega področja trenutno aktivno raziskuje motorične sposobnosti otrok in njihov vpliv na razvoj ploskih stopal. Konec leta 2020 je pridobila naziv za Bownovo terapevtko.

Julija se zaveda svojega poslanstva in ji je v življenju najpomembnejši odnos. Tako, da pri svojem delu daje na prvo mesto Odnos do otroka.