RehaMedicAL

LOGOPED SAMOPLAČNIŠKO

LOGOPEDSKA

OBRAVNAVA

LOGOPED SAMOPLAČNIŠKO

LOGOPEDSKA OBRAVNAVA

Kaj in zakaj logopedska obravnava?

 • Logopedska obravnava zajema ocenjevanje in zdravljenje komunikacijskih težav in govornih motenj. Izvajajo jo govorno-jezikovni patologi, ki jih imenujemo logopedi.
 • Logopedske tehnike se uporabljajo za spodbujanje in izboljšanje komunikacijskih veščin. Vključujejo artikulacijske terapije, jezikovne aktivnosti in druge, odvisno od vrste govorne ali jezikovne, motnje.
 • Logopedska terapija bo morda potrebna pri govornih motnjah, ki se razvijejo v otroštvu, ali pri govornih motnjah pri odraslih zaradi poškodbe ali bolezni, kot sta možganska kap ali možganska poškodba. Logoped pomaga ljudem v vseh starostnih obdobjih.

Kako poteka logopedska obravnava?

 • Logopedske obravnave  potekajo popolnoma odvisno od otrokovih težav in njegove starosti. V primeru obravnave mlajših otrok le te pogosto potekajo preko različnih iger in zabavnih aktivnosti.
 • Pri motnjah z artikulacijskimi težavami se svetuje izvajanje govornih vaj z večkratnimi ponovitvami. S tem razlogom logopedi svetujejo izvajanje vaj tudi v domačem okolju, o katerih educirajo starše med obravnavo otroka.

Komu je namenjena logopedska obravnava?

Logopedsko pomoč lahko starši poiščejo, ko otrokov govor odstopa od običajnega razvoja in/ali neobičajen govor vzbudi pozornost (na to morda opozorijo pediater, vzgojitelji, ljudje v ožji okolici). Težave se lahko kažejo na področju:

 • komunikacije (otrok ne zna/ne zmore vzpostaviti kontakta),
 • jezikovnega razumevanja in izražanja (otrok ne razume našega govora, ima težave pri obrazilih, določanju spola, zaimkih, tvori kratke stavke),
 • artikulacije (težave pri izreki določenih glasov),
 • fonološkega zavedanja (pri govorjenju zamenjuje glasove, zloge, jih izpušča, nadomešča z drugimi, nepopolno izgovori besede, težave ima pri zlogovanju besed ipd.)
 • branja in pisanja

Kdaj je logopedska obravnava najbolj učinkovita?

 • Logopedska obravnava je predvsem učinkovita v obdobju od rojstva do petega leta. Takrat se govor in jezik razvijata zelo hitro, otrok besede spoznava spontano, pri čem se postavijo prvi govorno razvojni temelji za nadaljni razvoj, ki poteka naslednja leta do devetega leta starosti.

 • Izjemno pomembno je pravočasno ukrepanje, saj otrokovi možgani v zgodnjem obdobju omogočajo hitro učenje in povezovanje, napačni govorno–jezikovni vzorci še niso utrjeni, zato je na voljo dovolj časa za učinkovito govorno–jezikovno rehabilitacijo.

 • Dobro komunikacijo je uspešno možno vzpostaviti tudi pri starejših otrocih, kakor odraslih, le da obravnava zahteva več truda in vaje.

V Reha Medical sledimo uspehu, ki nam jih narekujejo izkušnje pri delu s posamezniki na področju govornih motenj in pridruženih zdravstvenih razvojnih stanj ali motenj. Tako prvi na omenjenem področju pogostokrat logopedsko obravnavo uspešno kombiniramo z razvojno nevrološko obravnavo Senzorne integracije,  ki otroku omogoča lažje sprejemanje dražljajev in informacij iz okolja, sledenje terapiji ter lažje integriranje veščin skozi proces učenja in obvladovanja njihovega primarnega stanja oziroma težav na področju govora in komunikacije.

Kako dolgo potrebujemo logopedsko obravnavo?

Nekatere govorne motnje se začnejo v otroštvu in se s starostjo izboljšujejo, druge pa se nadaljujejo tudi v odrasli dobi in zahtevajo dolgotrajno zdravljenje in vzdrževanje. 

Čas, ki ga oseba potrebuje za govorno terapijo, je odvisen od nekaj dejavnikov, med drugim:

 • starosti otroka
 • vrste motnje
 • resnosti motnje
 • od splošnega zdravstvenega stanja
 • pridruženih motenj v razvoju
 • od motivacije

Večkrat tudi v prid boljšemu rezultatu priporočamo Bownovo terapijo, ki dostikrat pomaga ali izboljša potek logopedske obravnave.

Vir: KidsHealth. 2021

Logoped samoplačniško

CENIK

STORITEVTRAJANJECENA
Telefonsko svetovanjeDo 30 min20€
Prvi obisk: logopedska diagnostika + svetovanje60 min50€
Krajša logopedska obravnava30 min30€
Daljša logopedska obravnava45 min40€
Krajša logopedska obravnava na domu30 min45€ + potni stroški
Daljša logopedska obravnava na domu45 min55€ + potni stroški

Z razlogom daljše odsotnosti logopedinje, žal trenutno logopedske obravnave začasno ne potekajo.

Z razlogom daljše odsotnosti žal trenutno logopedske obravnave začasno ne potekajo.

Scroll to Top