LOGOPEDSKE OBRAVNAVE

Smo strokovnjaki, ki delujemo tudi na področju komunikacije.

- Logopedska obravnava - Logopedska diagnostika Logopedija :)

Logopedija

 –Logopedi in logopedinje so strokovnjaki, ki delujejo na področju komunikacije. Odgovorni so za prepoznavanje morebitnih govorno-jezikovnih motenj ter njihovo ustrezno terapevtsko obravnavo in tako prispevajo k boljši kvaliteti posameznikovega življenja.

Opis področja:

Logopedsko pomoč lahko poiščejo, ko otrokov govor odstopa od običajnega razvoja in/ali neobičajen govor vzbudi pozornost staršev (ali ga na to morda opozorijo pediater, vzgojitelji, ljudje v ožji okolici). Težave se lahko kažejo na področju:

  • komunikacije (otrok ne zna/ne zmore vzpostaviti kontakta),
  • jezikovnega razumevanja in izražanja (otrok ne razume našega govora, ima težave pri obrazilih, določanju spola, zaimkih, tvori kratke stavke),
  • artikulacije (težave pri izreki določenih glasov),
  • fonološkega zavedanja (pri govorjenju zamenjuje glasove, zloge, jih izpušča, nadomešča z drugimi, nepopolno izgovori besede, težave ima pri zlogovanju besed ipd.)
  • branja in pisanja

 

Cenik logopedskih storitev

STORITEV

TRAJANJE

CENA

Telefonsko svetovanje

Do 30 min

20€

Prvi obisk: logopedska diagnostika + svetovanje

60 min

50€

Krajša logopedska obravnava

30 min

30€

Daljša logopedska obravnava

45 min

40€

Krajša logopedska obravnava na domu

30 min

45€ + potni stroški

Daljša logopedska obravnava na domu

45 min

55€ + potni stroški