LOGOPEDSKE OBRAVNAVE

Smo strokovnjaki, ki delujemo tudi na področju komunikacije.

Logoped
Logoped

Logopedska obravnava

Logopedska diagnostika

Logoped samoplačniško

Kaj pomeni  logoped samoplačniško ?

Logoped samoplačniško in tudi logopedi v zdravstevinih domovih so strokovnjaki, ki delujejo na področju komunikacije.

Odgovorni so za prepoznavanje morebitnih govorno-jezikovnih motenj ter njihovo ustrezno terapevtsko obravnavo in tako prispevajo k boljši kvaliteti posameznikovega življenja.

Logoped pomaga ljudem v vseh starostnih obdobjih. V tem delu vam bomo predstavili logopedske obravnave otrok.

Kako poteka logopedska obravnava ?

Logopedske obravnave  potekajo popolnoma odvisno od otrokovih težav in njegove starosti, če imamo  mlajšime otroke pogosto potekajo ob različnih igrah in elementih, ki jim pomenijo veliko. Pri težavah artikulacijskih motenj potrebujemo tudi obilico govornih vaj z večimi ponovitvami. Dostikrat otroci potrebujejo več vaje in je v takšnih primerih potrebno biti aktiven tudi doma, če se seveda tako dogovorimo. V primeru, da vam vaje povzročajo preglavice, prosite logopeda, naj vam jih še enkrat pokaže, da jih lahko že med otrokovo obravnavo preizkusite tudi sami.

Komu je namenjena logopedska obravnava?

Logopedsko pomoč lahko poiščejo, ko otrokov govor odstopa od običajnega razvoja in/ali neobičajen govor vzbudi pozornost staršev (ali ga na to morda opozorijo pediater, vzgojitelji, ljudje v ožji okolici). Težave se lahko kažejo na področju:

 • komunikacije (otrok ne zna/ne zmore vzpostaviti kontakta),

 • jezikovnega razumevanja in izražanja (otrok ne razume našega govora, ima težave pri obrazilih, določanju spola, zaimkih, tvori kratke stavke),

 • artikulacije (težave pri izreki določenih glasov),

 • fonološkega zavedanja (pri govorjenju zamenjuje glasove, zloge, jih izpušča, nadomešča z drugimi, nepopolno izgovori besede, težave ima pri zlogovanju besed ipd.)

 • branja in pisanja

Kdaj je logopedska obravnava najbolj učinkovita?

 • Logopedska obravnava je zelo pomembna v obdobju od rojstva do petega leta. Takrat se govor in jezik razvijata zelo hitro. Otrok besede spoznava zelo spontano in na tak način se že lahko postavijo neki temelji za nadaljni razvoj.Od petega do devetega leta se učenja govora in jezika nadaljuje a ne tako hitro kot od rojstva  pa do petega leta.

 • Razvoj samega govora in jezika je tudi logopedska obravnava, ki pa je do takrat zelo pomembna. Otrokovi možgani v zgodnjem obdobju omogočajo hitro učenje in povezovanje, napačni govorno–jezikovni vzorci še niso utrjeni in na voljo imamo še dovolj časa, za govorno–jezikovno rehabilitacijo.

 • Seveda je pa tudi pri starejših otrocih možno vzpostaviti dobro komunikacijo le, da ta zahteva bisveno več truda in vaje.

Kako dolgo traja logopedska obravnava?

Pri nekaterih otrocih, ki imajo  artikulacijske motnje lahko že včasih zadošča ena sama obravnava. Nekatere motnje, ki pa so izrazitejše pa lahko zahtevajo tudi doživljenjsko logopedsko pomoč.

Odvisno je od veliko dejavnikov, ki k temu prispevajo:

 • starost otroka
 • kakšne vrste motnje so prisotne
 • ali je ta motnja resnejša
 • od dravstvenega stanja
 • tudi od motivacije

Kako uspešna je logopedska obravnava?

Stopnja uspešnosti govorne terapije se razlikuje med motnjo, ki se zdravi in starostnimi skupinami. Ko začnete z logopedijo, lahko to vpliva tudi na rezultat. Prej, ko se terapija prične bolje je za otroka.

Logopedija za majhne otroke je tukaj v tem članku prikazana kot najuspešnejša, če se začne zgodaj in se obravnave vadijo tudi doma s sodelovanjem staršev. Storitev, ki jo mi izvajamo v tem primeru logoped samoplačniško je popolno prilagojenu otroku.

Cenik logopedskih samoplačniških storitev

STORITEV

TRAJANJE

CENA

Telefonsko svetovanje

Do 30 min

20€

Prvi obisk: logopedska diagnostika + svetovanje

60 min

50€

Krajša logopedska obravnava

30 min

30€

Daljša logopedska obravnava

45 min

40€

Krajša logopedska obravnava na domu

30 min

45€ + potni stroški

Daljša logopedska obravnava na domu

45 min

55€ + potni stroški