RehaMedicAL

Naši Strokovnjaki

KER NAM JE MAR...

Certificirani in v razvoj usmerjeni referenčni strokovnjaki Prepoznavni po strokovnosti in odličnosti Interdisciplinarno povezani 

Patricija Goubar

visokošolska viš. predavateljica, mag.org., dipl.fiziot., spec., ASIT, MDT, MFRT, vel.svet.

Področje dela: Direktorica, pediatrična fizioterapija, spec. fizioterapija odraslih, Bownova terapija, Senzorna integracija.

Julija Polič Trčak

dipl.fizioterapevtka, Bobath terapevtka

Področje dela: pediatrična fizioterapija in fizioterapija odraslih, Bownova terapija.

Tadeja Polak

dipl.fizioterapevtka

Področje dela: pediatrična fizioterapija in fizioterapija odraslih, Bownova terapija

Jasmina Kristovič

predstojnica, mag. ZDŠ – psihoterapevtka

Področje dela: psihoterapija

Adrijana Podpečan

Dipl.delovna terapevtka, razvojna dipl.fizioterapevtka  s spec.znanji RNO Bobath

Področje dela: pediatrična fizioterapija, nevro fizioterapija,

Eva Polančec

mag. prof. logop. in sudoped.       

Področje dela: logopedske obravnave

Renato Brunšek

ing. informatike

razvojni kineziolog

Področje dela: vodja IT rešitev, organizacija

Andrej Mlakar

dr. med, spec. pediater, spec. nevrolog

Področje dela: zdravnik, Dispanzer za Otroke

Lovro Fajfar

Lovro Fajfar

dipl. zdrav.

Področje dela: prva pomoč – izobraževanja

Mateja Ropas

dipl. prof. grščine in španščine

Področje dela: jezikovne urice za otroke

Naši partnerji

Osnovna šola Glazija Celje

Šola za otroke s posebnimi potrebami

Sodelujoči partner v projektu SC VSI

 

vsi.jpg

Strokovni center VSI

Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovimi družinami.

Zasebni vrtec Bambi

Rehabilitacijski center Reha Medical sodeluje tudi z vzgojno varstvenim zavodom, zasebnim vrtcem Bambi, z integracijo razvojno gibalnih uric in vadbic za malčke vseh starostnih oddelkov in enot (Rečica ob Paki in Braslovče), v jutranji program

UPI–Ljudska univerza Žalec

CVIU Velenje

Alma Mater Europaea

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine, s katerim Reha Medical sodeluje že vrsto let. V sklopu preventivnih programov za zdravje z gibanjem, skupaj sodelujemo že 18 leto skozi

Morda drugačni, a enakopravni!

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje Sodelujoči partner v projektu SC VSI

Samostojna mednarodna visokošolska izobraževalna ustanova Sodelujoči partner v projektu SENZIN