RehaMedicAL

Patricija Goubar

viš.pred. Patricija GOUBAR, mag.org., dipl.fiziot., spec.

je oseba s prijetno pristopno energijo in z močnim čutom za empatijo. Diplomirala je na ZF Ljubljana, skozi delo specializirala štiri večja strokovna področja, ob tem pa zaključila tudi podiplomski študij organizacijskih ved in managementa na FOV Kranj. Trenutno je aktivna raziskovalka in doktorandka zdravstvenih ved in integrativne medicine. Svojo osebno bibliografijo širi z znanstvenimi in strokovno-raziskovalnimi objavami, pedagoško aktivno deluje kot mentor na dodiplomskem in podiplomskem študiju ter sodeluje s številnimi izobraževalnimi institucijami v Sloveniji in na strokovnih dogodkih.

  • Zaposlitev:

Zaposlena je na Mednarodno delujoči zasebni Fakulteti AMEU-ECM v Mariboru kot visokošolska višja predavateljica in nosilka dveh strokovnih področij: Rehabilitacije v ginekologiji in porodništvu ter osnovami pediatrije in rehabilitacije v kardiologiji in pulmologiji.

Ker ji je življenje velikokrat postreglo s težkimi ovirami, katere s partnerjem in njunima neprecenljivima otrokoma uspešno premagujejo še dandanes, je svojemu življenjskemu poslanstvu materinske vloge zapisala dodaten cilj: interdisciplinarno pomagati ranljivim skupinam prebivalstva – otročkom, ženskam, ne nazadnje družinam. S tem razlogom je iz zasebnice spec.fizioterapije postala lastnica Medicinskega centra Reha MedicAL.

  • Dodatna znanja:

Svojo orientiranost v fizioterapiji je najprej usmerila v specialno znanje kardio-respiratorne fizioterapije, nadalje v ortopedsko področje v okviru Mehanične diagnostike in terapije ter težav v hrbtenici, leta 2010 pa uspešno zaključila ekskluzivno specializacijo za konzervativno zdravljenje uro-ginekoloških, porodniških in spolnih motenj posledične disfunkcije medeničnega dna.

V svojem delovanju je Patricija Goubar zaključila ogromno podiplomskih izpopolnjevanj in usposabljanj iz manualne terapije, čemu je leta 2016 dodala veliko specialno področje: t.j. rehabilitacijo dojenčkov ter otrok na področju motoričnih in senzornih motenj, s pridobljenim spec.znanjem klinične ocene in obravnave Senzorne integracije otrok po dr.Ayres, z licenco ZSI Slovenije in Avstrijskega združenja za senzorno  integracijo (GSIÖ) in The University of Southern California pod okriljem Western Psychological Services (WPS/USC) iz ZDA. Znanje nadgrajuje na področju izpopolnjevanj iz metode MNRI, dr.Svetlane Masgutove in neuro-senzo-motorične refleksne integracije pri otrocih.

  • Delovne izkušnje:

Patricija Goubar beleži številne delovne izkušnje na področjih vodenja zdravstvenih sektorjev, številnih večjih projektov, kakor tudi sistema kakovosti v zdravstvu ter vloge predsednice komisije za akreditacijo mednarodnega bolnišničnega standarda NIAHO-DNV v zdraviliško dejavnost. Trenutno aktivno deluje tudi v lastni občini kot predstavnica občine v Svetu Zavoda Osnovne šole. Skozi življenjsko delo spoznava, da je slogan: »kjer je volja, tam je moč« temeljno izhodišče za uresničevanje še tako brezupnih situacij. S tem razlogom verjame, da je možno še tako na videz brezupne stvari udejanjiti ob povezanem in strokovnem timu, kakršnega združuje Reha Medical center.

Scroll to Top