RAZVOJNA

NEVROFIZIOTERAPIJA

RNO (razvojno nevrološka obravnava otrok)

 

Bobath koncept

Bobath koncept Pediatrična Fizioterapija RNO (Razvojno nevrološka obravnava) dojenčkov in otrok Fizioterapija otrok Bobath koncept Razvojna nevrofizioterapija RNO (Razvojno nevrološka obravnava) dojenčkov in otrok Fizioterapija otrok

Kaj predstavlja RNO – nevrofizioterapija? 

Nevrofizioterapija oziroma razvojno nevrološka obravnava (RNO) je namenjena dojenčkom in otrokom v primeru gibalnih težav ali odstopanj od normalno potekajočega razvoja.

Kdo izvaja terapije?

Razvojno nevrološko obravnavo izvajajo razvojne dipl. fizioterapevtke s specialnimi znanji, po konceptu Bobath, katerega individualno po potrebi kombiniramo s specialnimi nevro razvojnimi koncepti Senzorne integracije in MNRI (Senzo-motorične integracije refleksov po dr.Masgutovi).

Namen in cilji terapije 

Terapija je individualna in celostno usmerjena k potrebam, sposobnostim in stopnjam razvoja otroka. Njen cilj in namen je usmerjen k odpravljanju abnormalnosti v vzorcih gibanja, drže, mišičnega tonusa in čutno zaznavnih izkušnjah.

Komu jo priporočamo?

Dojenčkom in otrokom:

– s težavami mišičnega tonusa (hipotonija, hipertonija)

– z asimetrijami

– z odstopanji v motoričnem – gibalnem razvoju

 – s težavami s telesno držo

– z možganskimi okvarami /poškodbami

– z nevrološkimi obolenji

– z odstopanji senzorno-motoričnega razvoja

Cenik obravnav RNO

  • Nevrofizioterapija (RNO)……………….39 eur
  • Fizioterapevtska obravnava (otroci) ………………………30 eur
  • Edukacija o pravilnem rokovanju z dojenčkom ( baby handling)…………30 eur

AMBULANTA OTROŠKE NEVROLOGIJE

  • Nevrološki pregled, ocena nevrološkega statusa, diagnostika in izvid ………..40 eur

(pregled in ocena se izvaja po dogovoru v ambulanti dr. Mlakar Andrej, spec.pediatrije in otroške nevrologije)