Mateja Jančič
fizioterapevtka

Mateja Jančič

Matejo Jančič je pot izobraževanja sprva ponesla na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, a je svojo prihodnost kmalu preusmerila v področje fizioterapije, z željo s svojim znanjem pomagati ljudem in otrokom, še posebej otrokom z motnjo v razvoju in ranljivi populaciji žensk na področju porodništva in ginekologije.

V letu 2018 je uspešno opravila izobraževanje II. Stopnje Kineziološkega tapinga. Specifična znanja in izkušnje v razvojni obravnav otrok je intenzivno pridobivala kot aktivna članica projektnega tima večmesečnega projekta, kateri je potekal pod okriljem Mednarodne fakultete Alma Mater Europaea in izobraževalnim centrom Reha MedicAL, preko sofinanciranja Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ter Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. Skozi večdimenzionalni projekt širšega presejalnega programa otrok 1.triade OŠ, v katerega je bilo vključenih kar 160 otrok je Mateja pridobila širše strokovne in praktične kompetence obravnave senzomotoričnih motenj pri otrocih v šolskem obdobju. Omenjena spoznanja je nadalje aktivno prenesla v sodelovanje pri merjenju predšolskih otrok ter njihove preventivne obravnave skozi senzorno motorični gibalni razvoj že v zgodnjem razvojnem obdobju.  S strokovno usmeritvijo v pediatrično fizioterapijo je dodatna praktična spoznanja in izkušnje prav tako pridobivala tekom študija skozi klinični praktikum obravnave otrok v razvojni ambulanti v Zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor ter CUDV Dobrna. Ob zaključevanju študija trenutno aktivno deluje na raziskovalnem področju ploskih stopal in obravnave odklonov v razvoju stopalnih lokov pri otrocih.

 

Matejo pri njenem delu spremlja naslednja misel neznanega avtorja: »Otroci so kot metulji v vetru. Eni letijo višje, drugi nižje, ampak vsak leti najboljše kot zna. Zakaj bi jih primerjali med seboj. Čisto vsak otrok je drugačen, čisto vsak je poseben, čisto vsak je ČUDOVIT.«

info@rehamedical.si

0