Mateja Ropas
dipl. prof. grščine in španščine

Mateja Ropas

Že v študentskih letih se je aktivno ukvarjala s poučevanjem na skupinski in
individualni ravni, nato pa se je od leta 2010 usmerila predvsem v zgodnje
poučevanje angleščine za otroke od 3. leta dalje. V tem času se je aktivno
izobraževala na različnih seminarjih in predavanjih, kjer se je tudi seznanila s
problematiko otrok s splošnimi in specifičnimi motnjami pri usvajanju tujega jezika.
Leta 2015 je pričela z individualnimi obravnavami na področju tujega jezika, učencev
z disleksijo, motnjami koncentracije in hiperaktivnostjo. Poleg tega pa vodi tudi
jezikovno šolo Čebljanje, kjer poučuje španščino in angleščino.

 

0