RehaMedicAL

UPI

Ljudska univerza Žalec

UPI – ljudska univerza Žalec je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine, s katerim Reha Medical sodeluje že vrsto let. V sklopu preventivnih programov za zdravje z gibanjem, skupaj sodelujemo že 18 leto skozi aktivno in programsko vodenje različnih oblik preventivnih programov praktičnega usposabljanja ter strokovnih, nadzorovanih in specifičnih terapevtskih vadb za zdravo hrbtenico, za zdrave kosti in zdravo staranje.

Za preverjanje učinkov našega dela in prizadevanja sprememb v počutju in na zdravstvenih indikatorjih pri naših udeležencih in udeleženkah, smo v ta namen izvedli strokovno raziskovalno študijo, s katero smo dokazali efektivnost in izjemno učinkovitost naših programov v prid zgornjih kazalcev kakovosti. Razlika, v primerjavi s kontrolno skupino, ki se naših programov ni udeleževala, je bila celo od 60% do kar 210% v prid boljših spremljajočih kazalcev testirane (naše) skupine.

Scroll to Top