Vrednote

Vrednote

Naš razvoj, usmeritev, prizadevanje in delo temeljijo na osnovnih vrednotah kot so:

STROKOVNOST

VISOKA ODGOVORNOST

KAKOVOST

VARNOST

POŠTENOST

SPOŠTOVANJE in

MEDSEBOJNO SODELOVANJE

v smeri doseganja zastavljenih ciljev na različnih področjih rehabilitacije odraslih in otrok oziroma otrokovega razvoja (t.j. motorični (gibalni) razvoj – groba in fina motorika, kognitivni / govorni razvoj, psihosomatski – čustveni razvoj, in somato-senzorni (zaznavno – spoznavni) razvoj). Naš namen in cilji so individualno prilagojeni odraslim in otrokovim razvojnim težavam, posebnostim in sposobnostim.