Subtraction-3.svg

Reha Medical

Čustveno vedenjska integracija pri ADHD.

Pomen celostnega pristopa pri ADHD

Na podlagi številnih naših in tujih raziskav smo v Reha Medical Centru za nevro razvoj združili svoja sodobna znanja

in dolgoletne izkušnje ter oblikovali edinstven, kombiniran celostni večdimenzionalni pristop, posebej razvit za otroke, ki se spopadajo z motnjo ADHD.

Celostni pristop združuje pomembne metode iz področja nevrološke integracije, v prvi vrsti čustveno vedenjsko integracijo ali

vedenjsko terapijo, kateri po potrebi pridružujemo senzorno integracijo in refleksno integracijo.

Glavni izzivi pri ADHD

Glavni izzivi ADHD vključujejo:

  •  Osredotočenost,
  • trajno pozornost,
  • organizacijo,
  • in spomin.

Vendar pa se mnogi otroci (in odrasli) z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD) prav tako soočajo z izzivi pri  uravnavanju svojih čustev – ČUSTVENA DISREGULACIJA.

Otroci z ADHD doživljajo enaka čustva kot drugi otroci, vendar so njihova čustva z razliko od drugih, pogostejša, intenzivnejša in dolgotrajnejša.

Za kaj se zavzemamo?

Naš cilj je omogočiti optimalen razvoj otrok z ADHD skozi premišljeno oblikovano čustveno-vedenjsko integracijsko metodo, združeno skupaj s terapijami senzorne in refleksne integracije.

Združevanje omenjenih terapij hkrati omogoča holističen pristop k spopadanju s simptomatiko ADHD ter vpliva na celostno dobro počutje in dnevno funkcioniranje otroka

Program terapij je zasnovan na način, da prepozna edinstvene značilnosti vsakega otroka in jih usmerja v pozitivne izkušnje ter razvoj.

ČUSTVENO-VEDENJSKA TERAPIJA

Je posebna oblika podpore in vodenja, ki pomaga otrokom s hiperaktivnostjo in pozornostjo premagovati izzive, katere prinaša ta vedenjska značilnost.

V takšnih primerih postane integracija ključno orodje za razvoj otrokovega potenciala.

RAZVOJ SPRETNOSTI ZA OBVLADOVANJE HIPERAKTIVNOSTI

Terapevt pomaga otrokom razvijati strategije za boljšo pozornost, nadzor impulzov ter izboljšanje samoregulacije in socialnih veščin.

IZGRADNJA SAMOZAVESTI IN SAMOPODOBE

Terapevt spodbuja pozitivno samopodobo in verjame v potencial vsakega otroka, kar jim pomaga premagovati občutke nemoči.

INDIVIDUALNO PRILAGOJENA PODPORA

Terapevt se osredotoča na unikatne potrebe vsakega otroka in oblikuje terapevtski program, ki je prilagojen njegovim sposobnostim, interesom in izzivom.

POVEČANJE MOTIVACIJE ZA UČENJE

Pomoč otrokom pri odkrivanju radosti do učenja in spodbujanju njihove motivacije za doseganje šolskih in osebnih ciljev.

PODPORA STARŠEM IN SKRBNIKOM

Poleg dela z otrokom terapevt nudi tudi podporo staršem in skrbnikom, da lahko bolje razumejo svojega otroka in ga podpirajo doma.

 
Pomembno je poudariti, da čustveno-vedenjska integracija ni vedno edini ali samostojni način obravnave ADHD-ja.
 
Običajno se uporablja kot del celostnega pristopa k obvladovanju te motnje. To pogosto vključuje tudi senzorno integracijsko terapijo, zdravljenje z zdravili, šolske prilagoditve in podporo izobraževalnega sistema.
 

CELOSTNA INTEGRACIJA PRI ADHD

Celostni pristop, ki združuje več različnih intervencij, je običajno najbolj učinkovit pri spodbujanju uspešnega razvoja in funkcioniranja otrok z ADHD.

Zatorej v ta namen v Reha Medical Centru predstavljamo popolnoma nov individualiziran pristop, ki združuje dve pomembni področji:  čustveno-vedenjsko integracijo in terapijo senzorne integracije.

PROGRAM TERAPIJE VKLJUČUJE:

  • Globoko razumevanje specifično obravnavane motnje.
  • Premišljeno zasnovan individualni pristop.
  • Uporabo specializiranih tehnik, ki so usmerjene v razvijanje otrokovih kognitivnih veščin, samoregulacije, koncentracije in socialne spretnosti.

 

PROGRAM TERAPIJ ČUSTVENO VEDENJSKE INTEGRACIJE