Subtraction-3.svg

MNRI

Refleksna in taktilna integracija.

Kaj so refleksi in zakaj so pomembni ?

Refleksi so izjemno pomembni pri otrocih iz več razlogov – vplivajo tako na fizični, kognitivni, čustveni kot vedenjski razvoj. Predstavljajo osnovo za gibalni razvoj otroka in njegovo preživetje.

Refleksi se tekom razvoja običajno integrirajo. Integracija refleksov je naraven proces in pomeni,da se refleksi postopoma zmanjšajo ali izginejo, ko se otrokov živčni sistem razvija in ko se razvijajo bolj kompleksne motorične sposobnosti.

V primeru, da se refleksi ne integrirajo ustrezno lahko omenjeno privede do odstopanj.

Ker gre za celovit senzomotorični razvoj ima pri tem zelo pomembno vlogo vzpostavitev celostnega pristopa obravnave otroka.

REFLEKSNA INTEGRACIJA PO MNRI™ METODI

MNRI = nevro senzomotorična refleksna integracija po Masgutovi

Poteka preko vodenih vaj za uravnavanje težav na motoričnem (groba in fina motorika, koordinacija,…), kognitivnem (učnem področju: ADHD, dispraksija,…), senzornem (čutila: prenizka ali previsoka občutljivost na dražljaje,..), čustvenem (impulzivnost, strah, čustvena regulacija,…) in vedenjskem področju (hiperaktivnost, razdražljivost, …)

Ker gre za senzomotorični razvoj, je ključnega pomena slediti individualno zasnovanemu konceptu celostne obravnave, kjer se združita tako refleksna integracija kot tudi senzorna integracija.

TAKTILNA INTEGRACIJA

Je namenjena regulaciji taktilnega sistema (za dotik), preko katerega uravnovešamo delovanje receptorjev v koži, ki pošiljajo impulze v naše možgane.

S tem vplivamo na izboljšanje reguliranja čustvovanja in vedenja in omogočimo optimalen motorični, senzorni in kognitivni razvoj otroka.

Cilj taktilne integracije je optimizirati možgansko deblo, sprostiti  določene obrambne reflekse, ki je pogoj za zdrav razvoj in pravo delovanje ter odzivanje našega telesa. Na pravilen način nuditi telesu maksimalno podporo.

POSLEDICE IN ZNAKI NEINTEGRIRANIH REFLEKSOV

Neintegrirani refleksi se lahko kažejo na različne načine in lahko povzročijo različne posledice, ki vplivajo na različna področja življenja.

Znaki neintegriranih refleksov Rehamedical

Kakšne težave odpravimo z refleksno integracijo po metodi MNRI™ ?

 • Grizenje nohtov, stiskanje zob, grizljanje oblačil, položaj jezika…,
 • ne nošenja predmetov v usta,
 • vedenjske težave,
 • ob čustvenih dražljajih se naučiti pravilnega reagiranja,
 • preobčutljivost na zvok, oblačila, različne materiale, svetlobo, temo, gnečo,  spremembe…,
 • uravnovesimo nadzor nad mehurjem,
 • izboljšanje ravnotežja,
 • povečamo koncentracijo in pozornost,
 • korigiranje sprejemanja samega sebe,
 • povečamo samozavest,
 • omilimo tesnobo in paniko.

Navedene težave pogostokrat najuspešneje rešujemo v kombinaciji s terapijo senzorne integracije.

Subtraction-3.svg

PIRAMIDA UČENJA