RehaMedicAL

Senzorna integracija

SENZORNA INTEGRACIJA

 • Senzorna integracija je sposobnost možganov (centralnega živčnega sistema) in telesa, da sprejema informacije preko čutil in jih smiselno pretvori v učinkovit odgovor (motorika, učenje, vedenje).
 • vključuje obravnavo vseh sedmih čutil kot so: vid, sluh, vonj, okus in dotik ter vestibularni in proprioceptivni sistem.

Vestibularni sistem pri senzoriki

 • zaobjema gibanje in ravnotežje v notranjem ušesu
 • daje nam informacije, kje se nahaja naša glava, glede na preostalo telo
 • nam omogoča ustrezen mišični tonus, pokončno držo, ko sedimo, stojimo, hodimo, plešemo, skratka pri vseh aktivnostih

Senzorna čutila

Propriceptivni sistem pri senzoriki

 • propriocepija (zavedanje telesa) nam pove, kje se nahajajo določeni deli telesa, glede na preostale v prostoru

(primer: da otroci ne potrebujejo z očmi spremljati vsak korak, ko npr. prestopijo stopnico,..) ter koliko moči moramo uporabiti pri določenih aktivnostih (primer: mehkega plastičnega kozarčka, polnega z vodo – če ga stisnemo preveč, voda pljuskne ven).

Komu Senzorno integracijo priporočamo 3
Senzorna terapija v sobi

MOTNJE SENZORNE INTEGRACIJE

 •  Kadar možgani nepravilno ali neučinkovito predelujejo informacije, sprejete in zaznane preko čutil, govorimo o Motnji senzorne integracije.
 • Ti otroci lahko iščejo ali se izogibajo določenim dražljajem, senzornim izkušnjam, v katere vključujemo gibanje, vid, dotik, zvok,… ali so lahko posledično nerodni, nespretni, imajo težave na področju fine in grobe motorike, težave pri učenju, tudi pri osvajanju novih motoričnih nalog.
 • Otrok lahko omenjeni neuspeh kompenzira s slabim vedenjem, ali pa se izogiba vrstnikom, zavrača sodelovanje pri različnih aktivnostih v šoli, vrtcu, doma. Otroci so različni in se tudi drugače odzovejo na različne dražljaje.
 • Otroci z motnjo senzorne integracije se soočijo z velikim naporom za izvršbo vsakodnevnih aktivnosti, medtem ko so le te otrokom, ki težav na področju senzorne integracije nimajo, povsem samoumevne in avtomatično izvedljive. 

ZNAKI motnje senzorne integracije

Nekaj primerov kdaj elementi motorike in senzorike ne funkcionirajo:

 • zaostanek na motoričnem področju,
 • motnje mišičnega tonusa,
 • specifične učne težave,
 • motnje govora,
 • motnje branja in pisanja,
 • motnje pozornosti, koncentracije,
 • hiperaktivnost, hipoaktivnost,
 • slaba organizacija,
 • vedenjske in čustvene težave,
 • težave pri sledenju navodil in
 • težave v dnevnih aktivnostih
 • impulzivnost,…Več (Vir 1)

Otrok lahko ima katero od navedenih težav:

 • Preveč ali premalo odziven na dotik, gibanje, svetlobo, zvoke, …
 • Iskalec določenih dražljajev (gibanja, žveči oblačila/igrače, dajanje prstov v usta, dotikanja vseh površin in predmetov,..)
 • Hiperaktiven (nenehno v gibanju, nemir pri sedenju, …), ali hipoaktiven (izogibanje gibanju)
 • Slab mišični tonus, slaba mišična moč in vzdržljivost, slaba drža, …
 • Pozen ali slab razvoj grobih motoričnih sposobnosti (ravnotežje, koordinacija – spretnost, zavedanje telesa, …), s težavo uporablja obe roki ali nogi hkrati (izogibanje določenim aktivnostim)
 • Pozen ali slab razvoj fine motorike (grafomotorika, drža pisala)
 • Slaba pozornost in koncentracija, hitro prehajanje med aktivnostmi
 • Učne težave (branje, pisanje, prepisovanje, sklepanje in računanje,…)
 • Slab razvoj kognitivnih sposobnosti (razumevanje, sklepanje, hitrost obdelave podatkov, spomin,..), pomanjkanje idej, nesmiselnost iger,…
 • Neorganiziranost, nezrele socialne veščine, impulzivnost, slabša samo-kontrola, samo-regulacija, velikokrat nizka samopodoba

KAKO PREPOZNATI SENZORNE TEŽAVE PRI OTROKU ?

Simptomi senzorne integracije
Simptomi senzorne_ integracije

INDIVIDUALNA TERAPIJA – namen in cilj senzorne integracije

 • Predšolsko obdobje je zelo pomembno za otrokov razvoj. V tem času zamujeno, je pozneje težko nadomestljivo oziroma je potrebno veliko več truda in volje, da pridemo do enakih ciljev.
 • Ko elementi motorike in senzorike ne funkcionirajo, otrok občuti stres. Lahko je stresno že samo vzdrževanje ravnotežja pri sedenju na stolu, pri oblačenju ali pri uživanju hrane. Otrok se teh težav zaveda in postaja obremenjen zaradi spodrsljajev pri nalogah, kjer vrstniki funkcionirajo brez težav. Ti otroci začnejo odklanjat in se izogibat senzornim in motoričnim aktivnostim.
Senzona terapija na prostem
Motnje senzorne integracije
Komu Senzorno integracijo priporočamo 3_2
Komu Senzorno integracijo priporočamo

Komu senzorno integracijo priporočamo?

 Individualne obravnave se prilagodijo posameznemu otroku. Zelo priporočljive so za otroke, ki:

 • izkazujejo odklone na senzornem in motoričnem sistemu (terapija se občasno lahko kombinira z metodo MNRI – Masgutova nevro senzo motorična integracija refleksov, v kolikor se pri klinični oceni izkaže, da stanje poslabšuje neintegriranost refleksov);
 • za otroke s posebnimi potrebami; motnjo avtističnega spektra ali drugimi sindromi ali motnjami, kot so Aspergerjev sindrom, ADHD – hiperkinetična  motnja, ADD, dispraksija, motnja motorične koordinacije,…, kateri rezultirajo k težavam na posameznih področjih učenja in vedenja ter vsakodnevnega funkcioniranja otroka;
 • za otroke, ki imajo težave tudi na govornem področju oziroma govorno razvojni zaostanek;
 • otrokom, pri katerih želimo spodbuditi senzorno motorični razvoj in prispevati k učinkovitejšemu izvajanju dnevnih, motoričnih in miselnih aktivnosti ter mu omogočiti optimalen prehod skozi otroštvo – igrivo, samozavestno, spretno in “otroško”.
 • otrokom z razvojnimi primankljaji in zaostanku v doseganju motoričnih mejnikov ali otrokom s težavami v mišičnem tonusu (v teh primerih lahko pogosto kombiniramo terapijo senzorne intergacije z RNO nevrofizioterapijo, saj na ta način dosežemo hitrejši in celostni napredek. Pri posameznih otrocih lahko terapijo senzorne integracije učinkovito dopolnimo tudi z Bownovo terapijo v soodvisnosti od vzroka nastalih težav in njegovih posledic – sprostitev napetosti, regulacija mokrenja postelje, ….).
 • ne na zadnje terapijo senzorne integracije učinkovito uporabljamo tudi v primerih nevroloških stanj pri odraslih, saj je le ta osnova za povrnitev stanja, ki je bilo prisotno pred obolenjem (možganska kap), ali za obvladovanje stanja in preprečevanje njegovega napredka (Parkinsonova bolezen, …) ali v primeru starostnih sprememb (motorično senzorna odkrenljivost in oslabelost kognitivnih funkcij – spomin, razumevanje,…).

Potek senzorne integracije (individualno)

 • Zdravljenje oziroma senzorno integracijsko terapijo lahko v Sloveniji, kot v tujini, izvajajo le fizioterapevti in delovni terapevti z opravljenim specialnim podiplomskim izobraževanjem in spec.nazivom terapevt senzorne integracije po dr.Ayres.
 • Senzorna integracija je oblika terapije pri kateri posredno preko vseh čutil vplivamo na celoten nevrološki proces. Otroka v smeri regulacije izpostavimo čutnim dražljajem, ki neposredno vplivajo na reorganizacijo centralnega živčnega sistema, z namenom ustvarjanja novih živčnih poti v možganih. S tem vplivamo na boljšo obdelavo vseh pomembnih dražljajev, izboljšamo funkcionalne sposobnosti in vedenje otroka, kar mu omogoči ustrezno samopodobo, uspeh v različnih življenjskih izzivih, s tem pa tudi normalno otroško doživljanje vseh potrebnih izkušenj, pomembnih za nadaljnji psihofizični in intelektualni razvoj.

NAŠI PROJEKTI

Scroll to Top