RehaMedicAL

NEVROFIZIOTERAPIJA

 

RNO (razvojno nevrološka obravnava otrok)

Bobath koncept

RAZVOJNA NEVROFIZIOTERAPIJA

Kaj predstavlja RNO – nevrofizioterapija? 

Razvojna nevrofizioterapija oziroma razvojno nevrološka obravnava (RNO) je namenjena dojenčkom in otrokom v primeru gibalnih težav ali odstopanj od normalno potekajočega razvoja.

Kdo izvaja nevrofizioterapije?

Razvojno nevrološko obravnavo izvajajo razvojne dipl. fizioterapevtke s specialnimi znanji, po konceptu Bobath, katerega individualno po potrebi kombiniramo s specialnimi nevro razvojnimi koncepti Senzorne integracije in MNRI (Senzo-motorične integracije refleksov po dr.Masgutovi).

Namen in cilji nevrofizioterapije 

Razvojna nevrofizioterapija je individualna in celostno usmerjena k potrebam, sposobnostim in stopnjam razvoja otroka. Njen cilj in namen je usmerjen k odpravljanju abnormalnosti v vzorcih gibanja, drže, mišičnega tonusa in čutno zaznavnih izkušnjah. Veliko o namenu in ciljih si še lahko preberete  tudi v tem delu članka (Vir 1)

Komu  nevrofizioterapijo priporočamo?

Dojenčkom in otrokom:

  • s težavami mišičnega tonusa (hipotonija, hipertonija)
  • z asimetrijami
  • z odstopanji v motoričnem – gibalnem razvoju
  • s težavami s telesno držo
  • z možganskimi okvarami /poškodbami
  • z nevrološkimi obolenji
  • z odstopanji senzorno-motoričnega razvoja ( senzorna integracija)
  • v različnih odstopanjih pa obravnavi dodamo še znanja iz specialistične fizioterapije

Cenik razvojno nevroloških obravnav

Nevrofizioterapija (RNO)39 eur
Fizioterapevtska obravnava (otroci)30 eur
Edukacija o pravilnem rokovanju z dojenčkom ( baby handling)30 eur

AMBULANTA OTROŠKE NEVROLOGIJE

Nevrološki pregled, ocena nevrološkega statusa, diagnostika in izvid40 eur

Razvojna nevrofizioterapija (pregled in ocena) se izvaja po dogovoru v ambulanti dr. Mlakar Andrej, spec.pediatrije in otroške nevrologije)