Koncentracija-pri-otroku

Koncentracija pri otroku [Kako jo izboljšati & vse o njej]

Koncentracija pri otroku

Koncentracija je sposobnost, da nekateri stvari namenimo dovolj veliko pozornost, ne glede na to, da se okrog nas dogaja še veliko drugih stvari. Koncentracija pri otroku omogoča boljše poslušanje in razumevanje kar nekdo pove ter zmožnost učenja in še mnogo drugih stvari. Za otroke je pozornost zelo pomembna. Vpliva na razvoj in pripomore k uspešnim socialnim odnosom ter boljše razumevanje v šoli.

Simptomi pojava zmanjšane koncentracije otrok

 • otrok se zelo težko skoncentrira v šoli ali pri domačih nalogah, ki jih opravlja doma,
 • koncentracija zelo niha, odvisno od dneva,
 • velika površnost, ki se kaže na vseh dejavnostih,
 • ne vztrajajo,
 • nimajo zaupanja vase,
 • se zelo podcenjujejo,
 • pri delu za šolo potrebuje ogromno pomoči,
 • nimajo dokončanih dejavnosti ali domačih nalog,
 • so nevede počasni,
 • so precej vzkipljivi,
 • slaba časovna organiziranost,
 • izgublja ali pozablja šolske potrebščine v šoli,
 • oteženo osredotočanje na detajle,
 • ko mu kaj govorimo izgleda kot da ne sliši.

Koncentracija pri otroku in kako jo razvijati ( 6 nasvetov )

 • AKTIVNOSTI, KI GA ZANIMAJO

Med aktivnostjo, ki je otroku najbolj ljuba je dobro, če otrokom pokažemo zanimive stvari, ki ga pritegnejo in mu dajo voljo. To jim pomaga razviti sposobnost, da se usmerijo na samo igro kot tudi dejavnost. Če je aktivnost njim zanimiva bo seveda tudi otrok imel večjo pozornost.

 • IGRANJE IGER

Tudi igre pripomorejo k boljši koncentraciji. Zelo dobra igra za razvijanje pozornosti je spomin kot tudi:  sestavljanke, iskanje razlik med slikama, risanje po spominu, igra Enka in podobne dejavnosti.

 • MIRNO OKOLJE

Koncentracija pri otroku je že lahko zelo moteča, če otroku nekaj razlagamo ob prižgani televiziji, na kateri se vrtijo njegove najboljše risanke. Problem se pojavi tudi ob določenih barvnih odtenkih, hrupu…Ob izvajanju aktivnosti tako poskrbite za mirno okolje, brez motečnih dejavnikov.

 • SPREHODI V NARAVO

Takšnim otrokom zelo veliko pomeni sprehod v naravo saj potrebujejo razbremenitve proti stresu hkrati pa postanejo tudi zmožni boljšega razmišljanja. Različni športi kot so naprimer: rolanje, drsanje, rolkanje, vožnja s kolesom je potrebna zelo velika pozornost in koncentracija saj v nasprotnem lahko hitro pride do kakšnih resnih poškodb. Vsaka vrsta športa ali gibanje je zelo pomembna za otrokov razvoj in pripomore k boljši koncentraciji.

 • BRANJE KNJIG
 • OTROKU RAZLOŽITI KAJ POMENI POZORNOST

Kdaj je najboljše začeti razvijati koncentracijo otrok

Koncentracija pri otroku je zelo pomembna že v predšolskem obdobju saj lahko tako kasneje v šoli ostanejo bolj osredotočeni na učno snov. Če le te koncentracije nimajo so otroci manj uspešni in ne dosegajo željenih ciljev in rezultatov. Zelo pomebno je, da se otroku že v zgodnjem obdobju ponudi pomoč pri tovrstnih težavah. Za vse dodatno pomoč se lahko obrnete tudi na nas in vam bomo strokovno nudili vso podporo, ki jo vaš otrok potrebuje. Tukaj je povezava, da si lahko preberete več o senzorni integraciji za vašega otroka.

Katere vaje za koncetracijo otrok so najbolj priporočljive (in zakaj)

• Spomin ( pri katerem mora otrok biti zelo zbran)
• Sestavljanke
• Družabne igre za otroke
• Igrače, ki so bolj vrteče
• Pobarvanke

Vse od zgoraj naštetih iger spodbujajo igralca, da je pozoren! Bolj kot je pozoren, bolj je lahko natančen pri svojih odločitvah, in boljše mu gre pri igri. Seveda je treba začeti z dovolj lahko različico igre, pri kateri bo otrok lahko prišel do konca in kdaj pa kdaj tudi zmagal. Stopnja zahtevnosti igre se počasi viša. Pozornost se uri od rojstva oz že pri dojenčkih. Pri pripovedovanju pri opazovanju okolice, pri ponavljanju gibov … pri vsem kar počnete z dojenčkom. Tako obstajajo sestavljenke že za čisto majhne otroke. Kljub temu začeti z vajami preko igre ni nikoli prepozno. Kadarkoli lahko z otrokom začnete igrati spomin ali se igrati s sestavljankami. Prej, kot boste začeli, hitreje bo otrok napredoval.

Zelo pomembno je, da v dnevni rutini izločite vse aktivnosti, kjer je otrok izpostavljen številnih in hitro se menjajočim ali ponavljajočim se dražljajev. V to vsekakor spadajo vse aktivnosti preko zaslonov.

Od česa je odvisno kako dolgo so otroci skoncentrirani (imajo fokus)

Motnje senzorne integracije

Koncentracija pri otroku je pomembna, da imajo:

 • STALEN IN UREJEN DELOVNI KOTIČEK
 • PRIMERNA SVETLOBA, TEMPERATURA PREZRAČENOST PROSTORA
 • UREJENO ŠOLSKO GRADIVO
 • URNIK – UČIM SE TAKRAT KADAR SEM MISELNO NAJBOLJ UČINKOVIT, VEDNO OB ISTI URI
 • VEDNO SI VZAMEMO DOVOLJ ČASA ZA UČENJE
 • NAJPREJ UČENJE NATO PROSTI ČAS (PRAVILO)
 • NI TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA ( MED DELOM )

Zanimivi podatki pri koncentraciji in pozornosti otrok

Po angleški klasifikaciji motnja prizadene približno 1 odstotek populacije in 3 do 5 odstotkov po kriterijih Ameriške psihiatrične zveze. Potrebno je vedeti, da koncentracija pri otroku lahko o večji in manjši pojavnosti govorimo glede na ozkost oz. širokost klasifikacije težav, torej glede na diagnostične kriterije. Motnja se pogosteje pojavlja pri dečkih. Rotvejn Pajičeva pravi, da se razmerje med dečki in deklicami giblje med 2 : 1.

Viri:
1 – Znanja in prepričanja vzgojiteljev o motnji pozornosti in hiperaktivnosti motnje pozornosti
2 -Eva Sedlašek, Kognitivne sposobnosti pri otrocih z Motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, Koper, avgust 2017

Tags: No tags

Comments are closed.