RehaMedicAL

Visok pomen redne telesne aktivnosti pri otroku

Telesna aktivnost pri otroku

UVOD

Sodobni način življenja je negativno vplival na gibalno sposobnost človeka. Mladi so dandanes premalo telesno aktivni. Vse več budnega časa preživijo sede za računalniki, pred televizijo, več ur sedijo v šolah. Vse to vodi v pogosteje prisotna odstopanja v telesni drži, do zmanjšanja raztegljivosti kontraktilnih in nekontraktilnih struktur ter do bolečin v križu. S tega vidika je zato zelo pomembna redna in dovolj časa trajajoča telesna aktivnost, ki pozitivno vpliva na celosten razvoj otroka. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da je za normalen razvoj otrok potrebnih vsaj 60 min zmerno intenzivne dejavnosti dnevno.

Kakšni so podatki?

Podatki, ki jih zbira in vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije ter znotraj njega Center za poučevanje zdravja in zdravstvenega varstva (podatkovna baza primarnega zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine od 7. do 19. leta), kažejo, da je pred vstopom v osnovno šolo okoli 10% slabih telesnih drž, v starosti med 7. do 19. letom pa se dvigne na 20%, pri čemer je odstotek s slabo držo nekoliko nižji v osnovni kot v srednji šoli. To pa je posledica povečanega obsega sedečih obveznosti.

POVZETEK UGOTOVITEV

Otroci danes vse več budnega časa preživijo sede. Podatki kažejo, da otroci preživijo v sedečem položaju najmanj 60% budnega časa. Ta procent pa se s starostjo še povečuje. Le nekaj držav do sedaj ima poleg priporočil za telesno dejavnost izdelana tudi priporočila za sedentarnost z namenom zmanjšanja zdravstvenih težav, ki otrokom priporočajo zmanjšanje časa sedenja. To pa želijo doseči z omejeno uporabo elektronskih medijev v prostem času, s pogostim prekinjanjem sedenja in z omejevanjem sedentarnega časa, preživetega v notranjih prostorih tekom dneva.

Biomehanski dejavniki tveganja, ki povzročajo težave so:

  • neudobje
  • otrdelost
  • utrujenost
  • statičnost drže
  • nenevtralni položaj sklepov
  • mehanski pritisk na tkiva.

Dolgotrajna izpostavljenost tem statičnim obremenitvam negativno vpliva na hrbtenično strukturo in funkcijo trupa.V sedečem položaju so nekatere mišice v skrajšanem, druge pa v podaljšanem položaju, zaradi česar so dovzetne za zakrčenost oziroma raztegnjenost. Dolžinska nesorazmerja mišic se običajno kažejo v funkcionalnih nepravilnostih telesne drže in nefunkcionalnih gibalnih vzorcih. To pa vodi v večje tveganje za nastanek bolečine in poškodbe.

Današnji razvoj

Razvojni procesi so se v zadnjih desetletjih izrazito pospešili. Otroci rastejo hitreje, prej spolno dozorijo in so tudi višji od prejšnjih generacij. Zaradi krajšega obdobja telesne rasti je treba akceleracijske pojave z vso resnostjo obravnavati kot rizični razvojni dejavnik. Posledica hitre rasti skeleta otroka, ki mu mišice in kite ne sledijo dovolj hitro, je zmanjšana gibljivost. Poleg hitre rasti pa na slabšo gibljivost vpliva tudi nedejavnost otrok, prekomerno sedenje, enostranske telesne dejavnosti in drugo. Zlasti so skrajšane mišice zadnjega dela stegna in mišice vzdolž hrbtenice, ki jim je v tem obdobju potrebno nameniti večjo pozornost. Slaba prožnost teh mišic lahko vodi do sprememb nagiba medenice in posledično tudi do sprememb drže vzdolž celotne hrbtenice.

Ustrezen obseg gibljivosti je zelo pomemben za vzdrževanje normalnega vzorca gibanja hrbtenice pri otroku. Kot ena izmed osnovnih gibalnih sposobnosti ima pomemben vpliv na splošno gibalno učinkovitost in kakovost življenja posameznika. Dobra gibljivost namreč omogoča bolj ekonomične gibe, manjše možnosti za nastanek akutnih poškodb in kroničnih obrab, lažje prenašanje obremenitev idr. Zmanjšana gibljivost hrbtenice in slaba telesna drža sta pogosto povezani tudi z bolečino v spodnjem delu hrbtenice. Zgodnje pojavljanje bolečin v hrbtenici je ponavadi indikator za probleme s hrbtenico v prihodnosti. Zato je izredno pomembno zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja za bolečino v hrbtenici.

Tek pri otrocih

Kljub temu da so mišice v obdobju otroštva in zgodnje adolescence podvržena skrajšanju, je človeško telo zelo dovzetno za dražljaje, s katerimi podaljšujemo mehkotkivne strukture in obsklepne strukture, ki zmanjšujejo gibljivost. V ta namen uporabljamo raztezne vaje, s katerimi bomo poskušali podaljšati mišično-tetivni kompleks. Pomembno je, da otroci redno in pravilno izvajajo raztezne vaje, saj bodo samo tako povečali gibljivost in zmanjšali posledice slabe gibljivosti.

Telesna aktivnost pri otroku na prostem

ZAKLJUČEK

Prva leta življenja so zelo pomembna za zdravo hrbtenico in posledično tudi za zdravo telesno držo, še posebej v času pospešene in hitre rasti med 6. in 12. letom starosti. Slaba telesna drža v šolski dobi lahko kasneje povzroča težave v odraslem obdobju, saj prav v zgodnjih fazah razvoja lahko pride do pojava nepravilnih krivin hrbtenice. Če otroka ne usmerimo k bolj zdravemu in gibalno aktivnemu življenju, lahko te funkcionalne motnje, ki se jih z lastno aktivacijo mišic da popraviti, čez dalj časa privedejo do strukturnih motenj, ki pa niso več popravljive in imajo negativen vpliv na kakovost življenja posameznika. Redna telesna aktivnost pa nima samo vpliva na telesnem področju, ampak je tesno povezana tudi s spremembami na ostalih področjih, kot so:

  • spoznavni procesi
  • intelektualni procesi
  • čustveni razvoj
  • socialni razvoj

Ker imajo domače okolje in izobraževalne institucije pomemben vpliv na motivacijo gibanja otrok, je pomembno, da s svojim odnosom do gibanja vplivajo na športno udejstvovanje otrok ter na ta način izboljšajo kvaliteto življenja.

Avtor: Gregor Komperšak, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor, Reha MedicAL

Scroll to Top