RehaMedicAL

ČUSTVENO VEDENJSKA INTEGRACIJA

PRI OTROKU Z ADHD

Celostni pristop pri otroku z ADHD

Na podlagi številnih naših in tujih raziskav smo v Reha Medical Centru za nevro razvoj združili svoja sodobna znanja in dolgoletne izkušnje ter oblikovali edinstven, kombiniran Celostni večdimenzionalni pristop, posebej razvit za otroke, ki se spopadajo z motnjo ADHD. Celostni pristop združuje pomembne metode iz področja nevrološke integracije, v prvi vrsti Čustveno vedenjsko integracijo, kateri po potrebi pridružujemo Senzorno integracijo in Refleksno integracijo.

Kakšna je naša vizija?

Naša vizija je omogočiti optimalen razvoj otrok z ADHD (motnjo hiperaktivnosti s pomanjkanjem pozornosti) skozi premišljeno oblikovano čustveno-vedenjsko integracijsko metodo, združeno skupaj s terapijami senzorne in refleksne integracije.

Združevanje omenjenih terapij hkrati omogoča holističen pristop k spopadanju s simptomatiko ADHD ter vpliva na celostno dobro počutje in dnevno funkcioniranje otroka. Več letno raziskovanje te kombinacije metod ponuja celovit pristop k podpori posameznikom z različnimi potrebami.

Program terapij je zasnovan na način, da prepozna edinstvene značilnosti vsakega otroka in jih usmerja v pozitivne izkušnje ter razvoj.

Čustveno-vedenjska integracija za otroke z ADHD

– je posebna oblika podpore in vodenja, ki pomaga otrokom s hiperaktivnostjo premagovati izzive, katere prinaša ta vedenjska značilnost. V takšnih primerih postane integracija ključno orodje za razvoj otrokovega potenciala.

Glavni cilji čustveno vedenjske integracijske terapije za otroke z ADHD vključujejo:

 1. Individualno prilagojeno podporo: terapevt se osredotoča na unikatne potrebe vsakega otroka in oblikuje terapevtski program, ki je prilagojen njegovim sposobnostim, interesom in izzivom.
 2. Razvoj spretnosti za obvladovanje hiperaktivnosti: terapevt pomaga otrokom razvijati strategije za boljšo pozornost, nadzor impulzov ter izboljšanje samoregulacije in socialnih veščin.
 3. Izgradnjo samozavesti in samopodobe: terapevt spodbuja pozitivno samopodobo in verjame v potencial vsakega otroka, kar jim pomaga premagovati občutke nemoči.
 4. Povečanje motivacije za učenje: otrokom pomaga odkriti radost učenja in spodbujati njihovo motivacijo za doseganje šolskih in osebnih ciljev.
 5. Podporo staršem in skrbnikom: poleg dela z otrokom terapevt nudi tudi podporo staršem in skrbnikom, da lahko bolje razumejo svojega otroka in ga podpirajo doma.

Kakšna je učinkovitost čustveno – vedenjske integracije pri ADHD

 • pri otrocih z ADHD je odvisna od več kompleksnih dejavnikov. Ključnega pomena je, da se terapija izvaja z globokim razumevanjem te specifične motnje in s premišljenim individualnim pristopom.
 • Terapevti so sposobni uporabljati specializirane pristope in tehnike, ki so usmerjeni v razvijanje otrokovih kognitivnih veščin, samoregulacije, koncentracije in socialne spretnosti.
 • Vsak otrok z ADHD ima svoje edinstvene potrebe, močna področja in izzive, zato je izjemno pomembno, da se terapija prilagodi vsakemu otroku posebej.
Motnje senzorne integracije

Omenjena terapija pozitivno vpliva na otroka z ADHD tako, da pomaga razvijati praktične veščine, kot so:

 • upravljanje časa,
 • organizacija, koncentracija in pozornost,
 • čustvena regulacija
 • in samodisciplina.

Kakšen je namen in cilj čustveno vedenjske integracije ?

 • Pripomore k boljšemu obvladovanju vsakodnevnih izzivov in k izboljšanju otrokove samozavesti ter motivacije za učenje in razvoj. Poleg tega koristi tudi staršem, saj jim nudi vpogled v strategije in pristope, ki jih lahko uporabijo doma, da podprejo otroka pri premagovanju izzivov ADHD.

Razumevanje, kako se terapija izvaja in kako vpliva na otroka, lahko staršem pomaga bolje slediti otrokovemu napredku in se lažje prilagoditi njegovim potrebam.

 • Pomembno je poudariti, da čustveno-vedenjska integracija ni edini ali samostojni način obravnave ADHD-ja. V našem nevro-integrativnem pristopu se lahko uporablja kot del celostnega pristopa k obvladovanju te motnje, v katerega vključujemo tudi senzorno integracijsko terapijo ter refleksno integracijsko terapijo. Celostni pristop, ki združuje več različnih intervencij, je najbolj učinkovit pri spodbujanju uspešnega razvoja in funkcioniranja otrok z ADHD.
Senzona terapija na prostem
Scroll to Top