Logopedija

LOGOPED je ključen člen pri odpravljanju (razvojno) govornih težav

Kdo je logoped in kaj je delo logopeda?

Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s terapijo govorno-jezikovnih oziroma komunikacijskih motenj. Ukvarja se z diagnostiko in zdravljenjem motenj govora, jezika, poslušanja, branja, pisanja in vseh oblik komunikacijskih motenj tako pri otroku, kakor pri odraslemu.

Zakaj je potrebna logopedska terapija oziroma govorna terapija?

Logoped skozi logopedsko terapijo uporablja številne strokovne logopedske tehnike za izboljšanje komunikacije. Le te vključujejo artikulacijsko terapijo, jezikovne intervencijske dejavnosti in druge, odvisno od vrste govora, jezikovne motnje.

Govorna terapija bo morda potrebna pri številnih govornih motnjah, ki se razvijejo v otroštvu, ali pri govornih motnjah pri odraslih zaradi poškodbe ali bolezni, kot sta možganska kap ali možganska poškodba.

Logopedska obravnava Reha Medical

Kdaj z otrokom k logopedu?

Govorni razvoj pri otroku je intenziven skozi prvo starostno obdobje in predstavlja temelj za razvoj  besednega sporazumevanja. Govor je prirojene narave in se pri otroku spontano razvije brez posebnega napora že ob poslušanju govora iz okolice. Njegov razvoj poteka skozi več faz in razvojnih mejnikov, zato je pomembno opazovanje otroka, saj je v primeru kakršnih koli odstopanj in govorno razvojnih zaostankov ključen obisk logopeda pravočasno.

Praviloma naj bi se govorne nepravilnosti odpravile v predšolskem obdobju, še pred vstopom v šolo, saj lahko kasneje prihaja do vse večjih težav z izgovorjavo, ki lahko vplivajo tudi na sposobnost razumevanja, pomnjenja ter na učno uspešnost otroka. Vsekakor pa je bolje logopeda obiskati prej kot pozneje, saj je temu primerno krajši tudi čas, potreben za odpravo morebitnih težav. Občasno se svetuje obisk logopeda tudi v primerih, ko težave še niso izrazite, da se razvoj otrokovega govora spremlja, kontrolira in obenem priporoča ustrezne vaje za doma, medtem ko posebna strokovna obravnava ni potrebna.

Skladno s priporočili logopedov se svetuje obisk v primeru prisotnih specifičnih težav v govoru glede na starostno obdobje, kar lahko starši preverite na povezavi tukaj.

Kako poteka prvi obisk pri logopedu?

Mnogokrat smo starši dvomljivi v delovanje terapije pri otrocih, ki njenega pomena še ne razumejo. A vsakršen strah je vedno odveč, saj logoped obravnavo prilagodi starosti otroka in jo temu primerno tudi izvede preko različnih iger oziroma atraktivnih aktivnosti.

Pred ocenjevanjem otroka staršem svetujemo, da si sestavijo seznam svojih pomislekov ali vprašanj, na katere jim bo logoped lahko odgovoril v času srečanja in tako podal ustrezne usmeritve za delo z otrokom v domačem okolju.

Prvi korak k logopedski obravnavi predstavlja logopedska ocena in diagnostika.

Prvi obisk pri logopedu zajema spoznavanje in strokovno logopedsko oceno. Le ta običajno vključuje standardizirano testiranje otroka, opazovanje skozi igro, povzemanje podatkov v sklopu anamneze oziroma ustnega poročila staršev. Med otrokovim prvim obiskom bo logoped zaprosil za podatke o opažanjih s strani staršev, o prednostih in slabostih in morebitnih pomislekih glede govornih, jezikovnih, socialnih in drugih težav, kot so morebitne težave pri hranjenju otroka.

Zbiranje podatkov vključuje tudi:

  • nabor informacij o porodu,
  • starosti otroka,
  • doseganje različnih mejnikov v razvoju na področju telesnih, socialnih jezikovnih spretnosti,
  • podatkov o vsakodnevni rutini otroka.

Po zbranih podatkih logoped opravi nadaljnjo oceno z opazovanjem otroka med aktivnostmi ali igro, prilagojeno njegovi starosti, ki mu dajejo podlago za prepoznavo posebnih jezikovnih in/ali govornih ciljev. Zbrane podatke otrokove sposobnosti v sklopu ocene bo primerjal s standardizirano oceno, ki primerja otrokov govor in jezikovne sposobnosti z drugimi otroki glede na enak starostni razpon.

Logoped _Reha MedicAL_3

Drugi korak predstavljata svetovanje in logopedska ali govorna terapija.

Na podlagi ocene, ki jo otrok prejme, bo lahko logoped ugotovil, ali otrok izkazuje potrebo po logopedski oziroma govorni terapiji, ali ne. V primerih, ko pri otroku ni možno izvesti standardizirane ocene, logoped z neformalno oceno preko pridobljenih podatkov pripravi ustrezen načrt terapije ali logopedske intervencije.

V kolikor je logopedska terapija priporočljiva, se logoped in starši pogovorijo o ugotovitvah ocene ter ciljih in pričakovanjih glede načrta zdravljenja, obravnave otroka. Vsebina in število logopedskih obravnav se razlikuje glede na težave in starosti otroka. Pomemben del obravnave za odpravljanje razvojno govornih težav pri otroku pa poleg logopeda vedno predstavljajo tudi starši oziroma otrokova družina, ki postanejo enakovreden člen interdisciplinarne ekipe.

Kako lahko logoped spodbudi otrokov razvoj govora doma?

Logoped pogosto svetuje izvajanje logopedskih vaj doma. Na spletnih straneh imamo ogromno vsebin, ki so uporabne za domačo uporabo pri izvajanju logopedskih vaj, ključno je, da se le te ustrezno definirajo in priporočajo s strani strokovnjaka, logopeda. Na podlagi ocene bo lahko logoped ocenil katere vaje in kakšen poudarek pri obravnavi otroka v domačem okolju, bo potreben. Z razvojem logopedije so nastale številne interaktivne vsebine, do katerih lahko dostopate brezplačno preko spleta. Primer predstavljajo logopedske pravljice (lahkonočnice) za domače branje, ki jih najdete tukaj.

Prednosti logopedske obravnave v Reha MedicAL

V Reha Medical Centru je vodilo obravnave posameznika vidik celostne in interdisciplinarne obravnave. Ključ uspeha se velikokrat skriva prav v optimalni kombinaciji večih terapevtskih postopkov, med katere sodi tudi logopedska obravnava oziroma terapija, katero izvaja strokovnjak, logoped. Tako je logoped pomemben člen pri odpravljanju ali obvladovanju nevroloških težav tako pri otroku, kot odraslih. Izkušnje so pokazale, da je mnogokrat logopedsko obravnavo pomembno združevati s Senzorno integracijo, kar otroku omogoči hitrejšo in učinkovitejšo obvladovanje razvojno govornih odstopanj.

Kakšna je cena obravnave logopeda v Reha Medical?

Svetovanje po telefonu30 min20 €
Prvi obisk pri logopedu60 min50 €
Obravnava (kratka)30 min30 €
Obravnava (daljša)45 min40 €
Logopedska obravnava ( na domu)45 min55€ + PS

 

Tags: No tags

Comments are closed.