Avtizem-in-senzorna-integracija.png

Avtizem in Senzorna integracija

Kazalo

Kako lahko terapija senzorne integracije pripomore pri avtizmu?

Avtizem je vseživljenjska razvojna motnja, ki vpliva tako na življenje posameznika, kot tudi na ljudi okoli njega. Za avtizem je značilen edinstven vzorec vedenja, odvisnost od rutine, senzorna občutljivost, motena je čutna zaznava. Ljudi z avtizmom pogosto moti hrup, določen vonj in dotik. Zaradi slabe zaznave lastnega telesa se lahko poškodujejo, tepejo, grizejo predmete in oblačila, mečejo stvari, okrnjena je motorika. Vse omenjene težave lahko omilimo s pravočasnim ukrepanjem.

Terapija senzorne integracije pomaga otroku vse informacije, ki jih prejema preko čutil, smiselno pretvoriti v učinkovit odgovor, ki zajema motoriko, učenje, vedenje in govor. Vključuje obravnavo vseh čutil preko blage izpostavljenosti različnim čutnim dražljajem, z namenom uravnotežiti in razviti pravilno obdelovanje dražljajev centralnega živčnega sistema. 

Motnja avtističnega spektra vključuje tudi omejene in ponavljajoče se vzorce vedenja. Izraz “spekter” pri motnji avtističnega spektra, se nanaša na širok razpon simptomov in resnosti.

Motnje avtističnega spektra vključujejo stanja, ki so prej veljala za ločena – avtizem, Aspergerjev sindrom, dezintegrativna motnja v otroštvu in nedoločena oblika pervazivne razvojne motnje. 

Motnja avtističnega spektra se začne v zgodnjem otroštvu in sčasoma povzroči težave pri delovanju v družbi – v družini, v šoli in na delovnem mestu. Otroci pogosto pokažejo simptome avtizma že v prvem letu življenja. Majhen odstotek otrok pa se v prvem letu normalno razvija, nato pa gredo skozi obdobje regresije med 18. in 24. mesecem starosti, ko razvijejo simptome avtizma.

Čeprav za motnjo avtističnega spektra ni zdravila, lahko intenzivno in zgodnje zdravljenje spremeni življenje mnogih otrok.

Kateri simptomi se pojavljajo pri avtizmu?

Glavna področja, kjer se opazi primanjkljaj in odstopanje otrok z MAS, imenujemo »triada primankljajev«. Ta področja so:

 • težave s socialno interakcijo,
 • težave s komunikacijo
 • težave s področja fleksibilnega mišljenja.

Vsak otrok z motnjo avtističnega spektra ima edinstven vzorec vedenja in stopnjo resnosti – od nizko funkcionalnega do visoko funkcionalnega. Nekateri otroci že v zgodnjem otroštvu kažejo znake motnje avtističnega spektra. Eden prvih znakov je zmanjšan očesni kontakt, pomanjkanje odziva na svoje ime ali ravnodušnost do staršev. Drugi otroci se lahko prvih nekaj mesecev ali let življenja normalno razvijajo, nato pa nenadoma postanejo zaprti vase ali agresivni, lahko izgubijo jezikovne spretnosti, ki so jih že pridobili. Znaki se običajno pokažejo do starosti dveh let.

Nekateri otroci z motnjo avtističnega spektra imajo težave z učenjem. Drugi otroci imajo normalno do visoko stopnjo inteligence – hitro se učijo, vendar imajo težave pri komuniciranju in uporabi svojega znanja v vsakdanjem življenju ter prilagajanju družbenim situacijam.

Kateri so lahko pogosti simptomi pri avtizmu?

Eden od pogostih simptomov je senzorna občutljivost otroka. Ta občutljivost se lahko nanaša na eno ali več čutil. Pogostokrat so taktilno občutljivi, lahko jih zmotijo glasni zvoki, določen vonj, imajo težave s čutnim zaznavanjem in telesno shemo, se pogosto vrtijo, zibajo, mahajo z rokami, udarjajo, da s tem nadzorujejo stres in samoregulacijo telesa. Za učinkovito metodo reševanja teh problemov, se je izkazala terapija senzorne integracije, ki omogoča individualni pristop in celostno obravnavo posameznika. Terapija je prilagojena potrebam posameznika in vodena s strani terapevta, ki poskuša zmanjšati senzorno stisko, vplivati na motoriko, kognitivno in socialno področje.

Otroci so pogosto odvisni od rutine in jih vsako odstopanje od vsakodnevnega rituala zmoti. Po navadi imajo tudi posebne interese ali pa so izjemno in nadpovprečno nadarjeni na nekem področju, ki jih zanima.

Zaradi edinstvene mešanice simptomov pri vsakem otroku je resnost včasih težko določiti. Na splošno temelji na ravni njihove sposobnosti delovanja in vključevanje v okolje in družbo.

Kako se otroci z avtizmom soočajo s socialno komunikacijo in interakcijo?

Otrok ali odrasel z motnjo avtističnega spektra ima lahko težave s socialno interakcijo in komunikacijskimi veščinami, vključno s katerim koli od teh znakov:

 • Ne odzove se na svoje ime ali se včasih zdi, da vas ne sliši.
 • Upira se telesnim stikom in držanju ali se zdi, da se raje igra sam in se umakne v svoj svet.
 • Ima slab očesni stik in nima obrazne mimike.
 • Ne govori ali ima zakasnjen govor.
 • Ne more začeti pogovora oziroma ima težave pri vzdrževanju komunikacije.
 • Njegov govor je monoton, brez čustvenega prizvoka.
 • Dobesedno ponavlja besede ali besedne zveze, vendar ne razume, kako jih uporabiti.
 • Videti je, da ne razume preprostih vprašanj ali navodil.
 • Ne izraža čustev ali občutkov in zdi se, da se čustev drugih ne zaveda.
 • Neprimerno pristopa k socialni interakciji, tako da je pasiven, agresiven ali moteč.
 • Težko prepozna neverbalne znake, kot je razlaga obraznih izrazov, telesne drže ali tona glasu drugih ljudi.
 • Ne razume šal ali sarkazma.

Kakšni so vzorci obnašanja pri avtizmu?

Otrok ali odrasel z motnjo avtističnega spektra ima lahko omejene, ponavljajoče se vzorce vedenja, interesov ali dejavnosti, vključno s katerim koli od teh znakov:

 • Izvaja ponavljajoče se gibe, kot so zibanje, vrtenje ali mahanje z rokami (tiki).
 • Izvaja dejavnosti, ki bi lahko povzročile samopoškodbe, kot je grizenje ali udarjanje z glavo.
 • Razvije posebne rutine in ga sprememba rutine zmoti.
 • Ima težave s koordinacijo in nepravilne vzorce gibanja, kot je okornost ali hoja po prstih.
 • Očarajo ga podrobnosti predmeta, kot so vrteča se kolesa avtomobila, vendar ne razume splošnega namena ali funkcije predmeta.
 • Je neobičajno občutljiv na svetlobo, zvok ali dotik (senzorna občutljivost), vendar je lahko brezbrižen do bolečine ali temperature.
 • Ne sodeluje v imitaciji ali navidezni igri.
 • Fiksira se na predmet ali dejavnost z nenormalno intenzivnostjo ali fokusom.
 • Ima posebne preference glede hrane, kot je uživanje le nekaj živil ali zavračanje hrane z določeno teksturo.

Ko odrastejo, se nekateri otroci z motnjo avtističnega spektra bolj ukvarjajo z drugimi in kažejo manj motenj v vedenju. Nekateri, običajno tisti z najmanj resnimi težavami, lahko sčasoma zaživijo normalno ali skoraj normalno življenje. Drugi pa imajo še naprej težave z jezikom ali socialnimi veščinami, najstniška leta pa lahko prinesejo hujše vedenjske in čustvene težave, zato je hitro reševanje problemov in izbira primerne terapije tu ključnega pomena.

Kdaj k specialistu za avtizem?

Dojenčki se razvijajo z lastnim tempom in mnogi se ne držijo natančnih časovnih okvirov, ki jih najdete v nekaterih knjigah za starše. Toda otroci z motnjo avtističnega spektra običajno kažejo nekatere znake zapoznelega razvoja pred 2. letom starosti.

Če ste zaskrbljeni glede otrokovega razvoja ali sumite, da ima vaš otrok motnjo avtističnega spektra, se o svojih pomislekih pogovorite s svojim zdravnikom. Simptomi, povezani z motnjo, so lahko povezani tudi z drugimi razvojnimi motnjami.

Znaki motnje avtističnega spektra se pogosto pojavijo zgodaj v razvoju, ko pride do očitnih zamud pri jezikovnih veščinah in socialnih interakcijah. Zdravnik vam bo morda priporočil razvojne teste, da bi ugotovil, ali ima vaš otrok zaostanke v kognitivnih, jezikovnih in socialnih veščinah, če vaš otrok:

 • Do 6. meseca se ne odzove z nasmehom ali veselim izrazom, ne vzpostavi očesnega kontakta.
 • Do 9. meseca ne posnema zvokov ali obrazne mimike.
 • Do 12. meseca ne začne s komunikacijo (brblja).
 • Do 14. meseca ne kaže na predmete ali ljudi.
 • Pri 16 mesecih ne kaže znakov govora, ne hodi ali hodi po prstkih.
 • Do 18. meseca se ne pretvarja ali se pretvarja.
 • Pri 24 mesecih ne izgovarja dvo – besednih fraz.
 • V kateri koli starosti izgubi jezikovne ali socialne spretnosti.
 • Ima ponavljajoče se vedenjske vzorce.

Kakšni so vzroki za nastanek avtizma?

Motnja avtističnega spektra nima enega samega znanega vzroka. Glede na zapletenost motnje in dejstvo, da se simptomi in resnost razlikujejo, je verjetno vzrokov veliko. Vlogo lahko igrata tako genetika kot okolje.

 • Zdi se, da je več različnih genov vpletenih v motnje avtističnega spektra. Pri nekaterih otrocih je motnja avtističnega spektra lahko povezana z genetsko motnjo, kot sta Rettov sindrom ali sindrom krhkega X. Pri drugih otrocih lahko genetske spremembe (mutacije) povečajo tveganje za motnjo avtističnega spektra. Spet drugi geni lahko vplivajo na razvoj možganov ali na način komunikacije možganskih celic ali pa lahko določajo resnost simptomov. Zdi se, da so nekatere genetske mutacije podedovane, druge pa se pojavijo spontano.
 • Okolijski dejavniki. Raziskovalci trenutno raziskujejo, ali dejavniki, kot so virusne okužbe, zdravila ali zapleti med nosečnostjo ali onesnaževalci zraka, igrajo vlogo pri sprožitvi motnje avtističnega spektra.

Ena največjih polemik pri motnjah avtističnega spektra se osredotoča na to, ali obstaja povezava med motnjo in cepivi v otroštvu. Kljub obsežnim raziskavam nobena zanesljiva študija ni pokazala povezave med motnjo avtističnega spektra in kakršnimi koli cepivi. Pravzaprav je bila prvotna študija, ki je pred leti sprožila razpravo, umaknjena zaradi slabe zasnove in vprašljivih raziskovalnih metod. Izogibanje cepljenju v otroštvu lahko povzroči nevarnost okužbe in širjenja resnih bolezni, vključno z oslovskim kašljem, ošpicami ali mumpsom.

Kateri so največji dejavniki tveganja za nastanek avtizma?

Število otrok z diagnozo motnje avtističnega spektra narašča. Ni jasno, ali je to posledica boljšega odkrivanja in diagnosticiranja ali dejanskega povečanja števila primerov.

Motnja avtističnega spektra prizadene otroke vseh ras in narodnosti, vendar nekateri dejavniki povečajo tveganje za otroka. Ti lahko vključujejo:

 • Spol vašega otroka. Fantje imajo približno štirikrat večjo verjetnost, da bodo imeli motnjo avtističnega spektra kot dekleta.
 • Družinska zgodovina. Družine, ki imajo enega otroka z motnjo avtističnega spektra, imajo večje tveganje, da bodo imele še enega otroka s to motnjo. Prav tako ni neobičajno, da imajo starši ali sorodniki otroka z motnjo avtističnega spektra težave s socialnimi ali komunikacijskimi veščinami.
 • Druge motnje. Otroci z določenimi zdravstvenimi težavami imajo večje tveganje za motnje avtističnega spektra ali avtizmu podobne simptome kot ostali. Primeri vključujejo sindrom krhkega X, tuberozno sklerozo, Rettov sindrom in ADHD.
 • Nedonošenčki. Dojenčki, rojeni pred 26. tednom nosečnosti, imajo lahko večje tveganje za motnjo avtističnega spektra.
 • Starost staršev. Morda obstaja povezava med otroki, ki so rojeni starejšim staršem, in motnjo avtističnega spektra, vendar je za vzpostavitev te povezave potrebnih več raziskav.

Kakšne težave lahko ima otrok v šoli zaradi diagnoze avtista?

Otroci z motnjo avtističnega spektra imajo lahko težave s socialnimi interakcijami, komunikacijo in vedenjem. Te težave lahko povzročijo:

 • učne težave,
 • težave z zaposlitvijo,
 • nezmožnost samostojnega življenja,
 • socialno izolacijo,
 • stres v družini,
 • depresijo in anksioznost,
 • izločanje iz družbe.

Pomembno je, da starši otrokovo stisko prepoznajo in zgodaj ukrepajo z obiskom pri specialistu.  Dosti otrok obiskuje psihoterapije, lahko se mu pripiše medikamentozno zdravljenje ali obiskovanje terapij, primernih za izboljšanje stanja.

Ali lahko preprečimo ali vsaj ublažimo znake avtizma?

Motnje avtističnega spektra ni mogoče preprečiti, vendar obstajajo možnost lajšanja in obvladovanja znakov. Zgodnja diagnoza in intervencija sta najbolj koristna in lahko izboljšata vedenje, spretnosti in jezikovni razvoj. Vendar pa je terapija koristna v kateri koli starosti. Čeprav otroci običajno ne prerastejo simptomov motnje avtističnega spektra, se jih lahko naučijo obvladovati in dobro delovati. Med pristope zdravljenja sodijo naslednje terapije:

Terapija senzorne integracije: Senzorna integracija je sposobnost možganov (centralnega živčnega sistema) in telesa, da sprejema informacije preko čutil in jih smiselno pretvori v učinkovit odgovor (motorika, učenje, vedenje). Vključuje obravnavo vseh sedmih čutil kot so: vid, sluh, vonj, okus in dotik, ter vestibularni in proprioceptivni sistem. Terapija vključuje blago izpostavljenost različnim čutnim dražljajem. Njen cilj je uravnotežiti in razviti pravilno obdelovanje čutnih dražljajev centralnega živčnega sistema. Terapija se izvaja v posebej prilagojeni senzorni sobi, opremljeni s senzornimi pripomočki, varnim okoljem in možnostjo senzornega umika, v primeru možganske preobremenjenosti. Senzorna soba posamezniku nudi priložnost, da razvija, stimulira in uravnoteži svoje čute, ter se razvija v udobnem in varnem okolju.

Uporabna vedenjska analiza: Vključuje sistematično preučevanje otrokovih funkcionalnih izzivov, ki se uporablja za ustvarjanje strukturiranega vedenjskega načrta za izboljšanje njegovih prilagodljivih sposobnosti in zmanjšanje neprimernega vedenja.

Usposabljanje socialnih veščin: Ta terapija, ki se izvaja v skupini ali individualno, pomaga otrokom z avtizmom izboljšati njihovo sposobnost delovanja v družbenih situacijah.

Govorna in jezikovna terapija: Lahko izboljša otrokove govorne vzorce in razumevanje jezika.

Fizioterapija in delovna terapija : Obravnava primanjkljaje prilagodljivih spretnosti pri vsakodnevnih življenjskih dejavnostih, pri grobi in fini motoriki, pa tudi težave z rokopisom.

Storitve posebnega izobraževanja : Otroci z avtizmom lahko v okviru individualnega izobraževalnega načrta, ki ga zagotovi njihova šola, ki upošteva pomanjkljivosti socialne komunikacije, omejene interese in ponavljajoče se vedenje, dosežejo svoj polni akademski potencial. To vključuje posebne dnevne tečaje za zelo majhne otroke za obravnavo jezikovnih, socialnih in življenjskih veščin.

Zdravljenje sočasnih stanj: Otroci z avtizmom pogosteje doživljajo nespečnost, anksioznost in depresijo kot vrstniki brez avtizma. Pogosteje imajo tudi ADHD. Otroci z avtizmom imajo lahko motnje v duševnem razvoju in to je treba obravnavati. Vpliv teh stanj je mogoče zmanjšati z ustreznimi terapijami, med katere sodijo senzorno integracijska terapija, psihoterapija in/ali zdravljenje z zdravili.

Zdravila: Otroški psihiater lahko oceni sočasno depresijo, anksioznost in impulzivnost. Če so lahko ustrezna zdravila koristna, ju premišljeno predpiše usposobljen zdravnik, v sodelovanju z otrokovimi starši.

Starši otrok z MAS so v preteklih letih preizkusili več dopolnilnih in alternativnih posegov, ki vključujejo posebne diete in dodatke. Iskali so načine, kako pomagati svojemu otroku z avtizmom, da bolje deluje. Do danes ni bilo najdenih prepričljivih dokazov, ki bi jasno priporočali takšne posebne posege. Raziskave teh vrst posegov se nadaljujejo in starši, ki jih zanimajo, bi se morali o njih najprej pogovoriti z otrokovim osebnim zdravnikom.

Katere so glavne vrste motenj avtističnega spektra?

Aspergerjev sindrom

Čeprav je bil izraz Aspergerjev sindrom pred letom 2013 precej pogost, ga zdravstveni delavci pravzaprav ne uporabljajo več. Diagnostični priročnik DSM-5 jo je od takrat prerazvrstil v motnjo avtističnega spektra stopnje 1. Kljub temu se lahko Aspergerjev sindrom uporablja neformalno.

Otrok z motnjo spektra stopnje 1 bo imel nadpovprečno inteligenco in močne verbalne sposobnosti, vendar bo imel težave s socialno komunikacijo. Na splošno bo otrok z motnjo avtističnega spektra 1. stopnje pokazal naslednje simptome:

 • Nefleksibilnost v mišljenju in vedenju.
 • Izzivi pri preklapljanju med dejavnostmi.
 • Težave z izvršnim delovanjem.
 • Težave s senzorno občutljivostjo.
 • Monoton govor, nezmožnost izražanja čustev v svojem govoru ali spreminjanja višine, da bi ustrezala njihovemu neposrednemu okolju.
 • Težave pri komuniciranju z vrstniki v šoli ali doma.
Rettov sindrom

Rettov sindrom je redka genetska, nevrološka razvojna motnja, ki vpliva na razvoj možganov in jo opazimo že v otroštvu. Motnja večinoma prizadene deklice, čeprav jo je mogoče diagnosticirati tudi pri dečkih. Rettov sindrom predstavlja izzive, ki vplivajo na skoraj vse vidike otrokovega življenja. Dobra stvar je, da lahko vaš otrok še vedno uživa in živi izpolnjeno življenje z ustrezno nego. Lahko preživite skupni čas z družino in nudite podporo otroku, da lahko počne, kar ga veseli.

Pogosti simptomi Rettovega sindroma vključujejo:

 • Izguba standardnega gibanja in koordinacije.
 • Izguba fine motorike.
 • Senzorna občutljivost.
 • Izzivi pri komunikaciji in govoru.
 • V nekaterih primerih težave z dihanjem.
Dezintegrativna motnja v otroštvu (CDD)

Dezintegrativna motnja v otroštvu (CDD), znana tudi kot Hellerjev sindrom ali dezintegrativna psihoza, je nevrorazvojna motnja, ki jo opredeljujejo zapozneli nastopi razvojnih težav v jeziku, motoričnih veščinah ali socialnih funkcijah. Otrok doživi normalen razvoj na teh področjih le, da naleti na oviro po starosti treh pa vse do 10 let.

Vzrok CDD ni znan, čeprav ga raziskovalci povezujejo z nevrobiologijo možganov. Dezintegrativna motnja v otroštvu je pogostejša pri dečkih. Od vsakih 10 primerov motnje bo devet dečkov in samo eno dekle.

Pri CDD se bo otrok normalno razvijal do trenutka, ko se motnja začne, regresije pa se nenadoma začnejo pojavljati v več kot dveh razvojnih vidikih njegovega življenja. Otrok lahko izgubi katero koli od naslednjih spretnosti in sposobnosti:

 • Toaletne veščine, če so bile že vzpostavljene.
 • Pridobljeni jezik ali besedišče.
 • Socialne veščine in prilagodljivo vedenje.
 • Motorične sposobnosti.
Kannerjev sindrom

Kannerjev sindrom je odkril psihiater Leo Kanner in ga označil kot infantilni avtizem. Zdravniki stanje opisujejo tudi kot klasično avtistično motnjo. Otroci s Kannerjevim sindromom bodo imeli težave, kot so:

 • Pomanjkanje čustvene navezanosti na druge.
 • Komunikacijski in interakcijski izzivi.
 • Nenadzorovan govor.
 • Obsedenost z rokovanjem s predmeti.
 • Visoka stopnja spomina na pamet in vidno-prostorske spretnosti z velikimi težavami pri učenju na drugih področjih.
Pervazivna razvojna motnja – drugače neopredeljena (PDD-NOS)

Pervazivna razvojna motnja – drugače nespecificirana (PDD-NOS) je blaga vrsta avtizma, ki predstavlja vrsto simptomov. Najpogostejši simptomi so težave v socialnem in jezikovnem razvoju.

Otrok ima lahko zamude pri razvoju jezika, hoje in drugih motoričnih sposobnosti. To vrsto avtizma lahko prepoznate tako, da opazujete otroka na katerem področju kaže pomanjkljivosti, kot je na primer interakcija z drugimi. PDD-NOS se včasih imenuje “podpražni avtizem”, saj je to izraz, ki se uporablja za opis posameznika, ki ima nekatere, vendar ne vse simptome avtizma.

Kaj je pomembno za starše otrok z avtizmom?

 • Naučite se čim več o motnji avtističnega spektra.
 • Zagotovite dosledno strukturo in rutino.
 • Povežite se z drugimi starši otrok z avtizmom.
 • Za posebne skrbi poiščite strokovno pomoč.
 • Vzemite si čas zase in za druge družinske člane.

Imeti otroka z avtizmom vpliva na celotno družino. Lahko je stresno, dolgotrajno in naporno. Pozornost na fizično in čustveno zdravje celotne družine je pomembna. Številne nacionalne in lokalne zagovorniške organizacije zagotavljajo informacije, vire in podporo posameznikom z motnjo avtističnega spektra in njihovim družinam.

Tags: No tags

Comments are closed.